Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fångster 2014

Deltagare och fångster 2014

Deltagare

1. Marcus 860 fiskar, 66 arter
(2LA, 24SNS, 6FÄ, 46GÄ, 5RÖD, 56ABB, 2TRIG, 1COCO, 3BLUE, 2BROW, 1PINK, 1BLEN, 4ARGR, 1CLU, 1GLAD, 1LEKT, 6PIMP, 1PEAR, 4BACK, 2BEYE, 1BWED, 1HASC, 12PALE, 1BLIZ, 1INSI, 1OBAR, 3RABB, 2HUE, 1TENT, 1LISI, 30GR, 9BX, 60MÖ, 8HÖ, 19SKR, 21BGY, 32STOR, 15TO, 11SJU, 2PIR, 2GLY, 14SSM, 6SVART, 9RÖT, 44STS, 2TÅ, 4GRÅ, 3BLÅ, 2SKÄR, 6GRÄS, 8SST, 10LST, 1TÅNG, 2KANT, 17BÄR, 3TUNG, 1NÄ, 6LÖ, 287EL, 5BJ, 3OX, 1GÖS, 2STE, 1BST, 5ÅL, 2VIT)

2. Hasse 1122 fiskar, 69 arter
(6BÄÖ, 57MÖ, 12LA, 74ABB, 9EL, 1INÖ, 34GR, 16GÄ, 7RB, 2SIK, 10HÖ, 14SJU, 48BGY, 6NÄ, 49GRÅ, 1GÖS, 24SST, 40SKR, 2LAX, 14BJ, 1TEJ, 6TOK, 27GLY, 7KNOT, 3TÅ, 2STOR, 51SSM, 2ID, 70TO, 21RÖT, 1KANT, 1TÅNG, 70STS, 6LST, 81SILL, 33VIT, 39SA, 1STÄM, 1NORS, 2PIGG, 13SVART, 20RÖDA, 27SKÄR, 4TUNG, 7SU, 24LÖ, 19MAK, 53SNS, 2FJÄ, 2GRÖN, 3OX, 4BST, 1FEN, 5GRÄS, 42BLÅ, 7FJK, 1SPE, 2FÄ, 15HARR, 3MAL, 1SNY, 1BX, 2KOL, 3LÅ, 2BLEK, 9LUBB, 5PAJ, 1BKÄX, 1HÅG, 1MKU, 1HÄLL, 1BÄR)

3. Adam 499 fiskar, 48 arter
(4GR, 8MÖ, 10HÖ, 87SNS, 52SKR, 26TUNG, 10SST, 4RÖDA, 3TÅ, 16RÖT, 2SVART, 1STOR, 4ID, 8KANT, 1SJU, 13SSM, 3PIGG, 2TÅNG, 1BST, 8BX, 3GRÖN, 5ABB, 36TO, 4NÄ, 12GRÅ, 3SILL, 1FÄ, 2LÖ, 6BLÅ, 17MAK, 9BLEK, 10SKÄR, 6HÅ, 20GLY, 2SKU, 5MKU, 21LUBB, 8LÅ, 8BGY, 2KOL, 10VIT, 4KNOT, 9PAJ, 2BÄÖ, 1GÄ, 14STS, 2MULL, 1RAND, 1OX, 14SIK)

4. Andy 380 fiskar, 60 arter
(6LA, 11SKR, 79TO, 3GÄ, 1INÖ, 5RÖD, 34ABB, 1RYF, 1COCO, 3BLUE, 2BROW, 1CLU, 1LOGR, 1PEAR, 1BACK, 2SNAP, 2BEYE, 1STAR, 1HASC, 5PALE, 1BLIZ, 1SITR, 1SHTR, 1UNI, 1ROGO, 1YLSC, 18SNS, 8RÖT, 27SVART, 4STOR, 6STS, 9SJU, 1BGY, 1BLÅ, 8SSM, 1KANT, 2TUNG, 2TÅ, 1TÅNG, 7RB, 3OX, 11MÖ, 10GR, 5BX, 1GRÖN, 1BÄÖ, 1SNY, 1FÄ, 3BJ, 64EL, 4BÄR, 1STE, 1LÖ, 2STRI, 1BLAS, 1SAKE, 2BLIS, 1SST, 4GLY, 1VIT, 1BLEK)

5. Petter 765 fiskar, 23 arter
(45GÄ, 163ABB, 50GÖS, 3HÖ, 4NÄ, 47SNS, 1RÖDA, 9LÖ, 13MÖ, 5SA, 224TO, 55STS, 167SKÄR, 1SKR, 26SSM, 12SST, 2ÅL, 1TEJ, 14BX, 13BJ, 8GR, 1SU, 1FÄ)

6. Staffan 121 fiskar, 15 arter
(19GÄ, 28ABB, 17GÖS, 4TO, 3LÅ, 3GRÅ, 11LUBB, 4GLY, 5MAK, 4KNOT, 2SNS, 8PAJ, 1KNAG, 2SKU, 10SIK)

7. Robin 177 fiskar, 24 arter
(9 FRI, 2 TAQ, 1INDI, 1BARR, 1JMUR, 8GÄ, 1LAX, 4HÖ, 4ABB, 8NÄ, 11TO, 1LÅ, 6BLEK, 2GRÅ, 9LUBB, 1GLY, 39MAK, 3PAJ, 1BKÄX, 1HÅG, 35SILL, 3SU, 5FJK, 1SPE, 20SA)

8. Albin 91 fiskar, 19 arter
(2SKR, 2KUST, 5SILL, 7MÖ, 1FJK, 6TO, 1LÅ, 3BLEK, 4GRÅ, 6LUBB, 4GLY, 48MAK, 1KNOT, 1SNS, 8PAJ, 3BKÄX, 3HÅG, 1KNAG, 2SKU)

9. Thede 198 fiskar, 30 arter
(3GÄ, 17MÖ, 2GRÖN, 17ABB, 1SKR, 1LA, 2GR, 2BX, 1FÄ, 23BGY, 11BLÅ, 2SSM, 1RÖDA, 1SKR, 27GRÅ, 5STS, 10SKÄR, 1RÖT, 5BLEK, 2HÅG, 5GLY, 2MAK, 1LÅ, 1SKU, 3TO, 1LUBB, 21VIT, 3LÖ, 1HÖ, 7SIK)

10. Pär 49 fiskar, 10 arter
(6SA, 4TO, 1LÅ, 1BLEK, 2LUBB, 2GLY, 26MAK, 5PAJ, 1SKU, 1FJK)

11. Linus 29 fiskar, 7 arter
(5BX, 1BJ, 1MÖ, 9SNS, 7SKR, 1ABB, 4SPE, 1FJK)

12. Calle 72 fiskar, 12 arter
(2BÄÖ, 1LA, 2SKR, 11HÖ, 5GRÅ, 6GÄ, 5BX, 3MÖ, 23ID, 1NÄ, 5SNS, 1RÖDA, 7LÖ)

13. Peter 45 fiskar, 13 arter
(2HÖ, 3BGY, 1SKÄR, 3STS, 4LÅ, 4MKU, 1GLY, 9GRÅ, 12BLEK, 1BLÅ, 2MAK, 2TO, 1KUM)

14. Christian 63 fiskar, 11 art
(11GÄ, 2ABB, 9MÖ, 9BLÅ, 14BGY, 1GRÄS, 5SKÄR, 3STS, 7TO, 1SSM, 1SKR)

15. Sanna 44 fiskar, 14 arter
(2SNS, 1ÅL, 3BX, 8GR, 2ABB, 1MÖ, 3TO, 11GRÅ, 1KOL, 1HÅG, 5GLY, 3SKU, 1BLEK, 2BGY)

16. Edvin 54 fiskar, 16 arter
(10SKÄR, 1GÄ, 1SKR, 4ABB, 11STS, 1RÖT, 1OX, 5GR, 1MÖ, 2BGY, 1BLÅ, 5MKU, 1SKU, 4GLY, 5GRÅ, 1LÅ)

17. Vilmar 42 fiskar, 17 arter
(2GR, 3MÖ, 4SNS, 2TO, 3BÄÖ, 2GLY, 1LÅ, 6SKÄR, 2BGY, 1STS, 2BLEK, 1MKU, 1MAK, 6GRÅ, 1SKU, 1GÄ, 4ABB)

18. Pernilla 29 fiskar, 13 arter
(1BGY, 4SSM, 2SKÄR, 5STS, 1MÖ, 1MAK, 6MKU, 4GRÅ, 1GLY, 1KOL, 1BLEK, 1VIT, 1SKU)

19. Simon 29 fiskar, 7 arter
(1TO, 1BÄÖ, 2GRÅ, 1SKR, 7ID, 15MAK, 1BX, 1HÖ)

20. Love 23 fiskar, 11 arter
(2MÖ, 1GR, 5SNS, 1ABB, 2SKÄR, 1FÄ, 1BGY, 2BLEK, 2GLY, 3GRÅ, 3STS)

21. Ola 9 fiskar, 2 arter
(7GÄ, 2RB)

22. Dennis 15 fiskar, 1art
(15MAK)

23. Alvar 13 fiskar, 6 arter
(4SKÄR, 3STS, 1BGY, 2GR, 2GLY, 1GRÅ)

24. Stina 10 fiskar, 6 arter
(3GÄ, 2NÄ, 2ABB, 1ÅL, 1LÖ, 1MÖ)

25. Edit 6 fiskar, 4 arter
(2MÖ, 2SNS, 1LÖ, 1BGY)

26. Nova 6 fiskar, 4 arter
(2ABB, 2SNS, 1LÖ, 1MÖ)

26. Kristoffer 6 fiskar, 3 arter
(2MÖ, 1ABB, 3LÖ)

28. Freddy 3 fiskar, 2arter
(1MÖ, 2BJ)

29. Stefan 2 fiskar, 1 art
(2ABB)

30. Melvin 1 fisk, 1 art
(1SA)

30. Idun 1 fisk, 1 art
(1LÖ)


Fångster

1. Torsk 459
2. Abborre 398
3. Elritsa 360
4. Sandskädda 259
5. Skärsnultra 246
6. Stensnultra 225
7. Mört 198
8. Makrill 190
9. Gädda 175
10. Gråsej 147
11. Skrubbskädda 135
12. Berggylta 128
13. Sill 124
14. Svart smörbult 119
15. Gärs 108
16. Glyskolja 86
17. Blågylta 74
18. Sarv 71
19. Vitling 68
20. Gös 69
21. Löja 59
22. Rötsimpa 56
23. Braxen 53
24. Lubb 53
25. Havsöring 49
26. Sandstubb 45
26. Svartmunnad smörbult 45
26. Bleka 45
29. Storspigg 39
30. Björkna 38
30. Pigghaj 38
32. Id 36
33. Sjustrålig smörbult 35
33. Tunga 35
35. Näbbgädda 26
36. Långa 24
36. Rödspotta 24
38. Sik 23
39. Mindre kungsfisk 22
39. Bäckröding 22
41. Lake 22
42. Palefin threadfin bream 17
43. Lerstubb 16
43. Knot 16
45. Harr 15
45. Bäcköring 15
45. Fjällkarp 15
48. Hågäl 14
48. Regnbåge 14
50. Grässnultra 12
50. Färna 12
50. Större kantnål 12
50. Större kungsfisk 12
54. Sutare 11
54. Oxsimpa 11
56. Röding 10
56. Tånglake 10
58. Ål 9
58. Frigate Tuna 9
60. Grönling 8
61. Kolja 6
61. Bergstubb 6
61. Bluelined hind 6
61. Pacific yellowtail emperor 6
61. Tobiskung 6
61. Spegelkarp 6
67. Blacktail snapper 5
67. Tångspigg 5
67. Blåkäxa 5
67. Piggvar 5
71. Brown shore goby 4
71. Areolate grouper 4
71. Bigeye snapper 4
74. Randig havsabborre 3
74. Mal 3
74. Stensimpa 3
74. Lax 3
78. Strimmig havsabborre 2
78. Bluefish 2
78. Starry trigger fish 2
78. Chocolate hind 2
78. Talang Queenfish 2
78. Cloudy grouper 2
78. Pinkear emperor 2
78. Hardtail scad 2
78. Brushtooth lizardfish 2
78. Tjockhuvud multe 2
78. Yellowstreaked snapper 2
78. Pirål 2
78. Insjööring 2
78. Fjärsing 2
78. Kusttobis 2
78. Sandkrypare 2
78. Mulle 2
78. Tejstefisk 2
78. Knaggrocka 2
97. Black seabass 1
97. Spotted hake 1
97. Indian Threadfin 1
97. Sawtooth Barracuda 1
97. Jättemuräna 1
97. Pinkbelly wrasse 1
97. Biliton Blenniella 1
97. Gladiator goby 1
97. Lekon tetra 1
97. Brownstriped red snapper 1
97. Intermediate silago 1
97. Obtuse barracuda 1
97. Tentacled blenny 1
97. Liten silversida 1
97. Redbelly yellowtail fussilier 1
97. Longfin grouper 1
97. Starsnapper 1
97. Silver tripodfish 1
97. Shortnose tripodfish 1
97. Unicolor snake moray 1
97. Blackrock goby 1
97. Yellowtail scad 1
97. Stäm 1
97. Nors 1
97. Fenknot 1
97. Hälleflundra 1
97. Randig sjökock 1
97. Kummel 1

4773 fiskar och 121 arter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar