Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fångster 2012

Deltagare

1. Hasse 1220 fiskar, 55 arter
(21LA, 341SNS, 1TEJ, 132ABB, 2RB, 147MÖ, 58GÄ, 35SA, 26BJ, 19GR, 8BX, 14RÖT, 1ID, 1LAX, 64SKR, 10SPE, 39TO, 9HÖ, 2TÅ, 22SILL, 7GÖS, 12LÖ, 3ÅL, 2FÄ, 69GRÅ, 3FJK, 3PIGG, 2SJS, 15STS, 6SSM, 4NÄ, 1SLÄT, 1TOK, 1SKÄR, 5BGY, 13BLÅ, 13GLYK, 8SU, 1SMÅ, 3FJÄ, 4BLEK, 13HÅG, 7BLÅK, 3LÅ, 22VIT, 2KUM, 1SKU, 29MAK, 3KOL, 1OX, 1FAR, 3MAL, 1SNY, 3LUBB, 3PAJ, 1KNAG, 1BÄÖ)

2. Adam 515 fiskar, 40 arter
(17LA, 22ABB, 22MÖ, 5GÄ, 19HÖ, 6ID, 15GR, 7BX, 7LAX , 209SNS, 13RÖT, 2FÄ, 14SKR, 5SSM, 5ÅL, 4OX, 1BÄÖ, 3SLÄT, 5FJÄ, 4NÄ, 18TO, 11VIT, 1PIGG, 1RÖDA, 1SU, 4BLEK, 23 HÅG, 8BLÅK, 32GRÅ, 1LÅ, 4KUM, 1MKU, 5MAK, 23SILL, 2STS, 2GLYK, 2KOL, 1GUD, 7BJ, 7LÖ, 1FAR, 1SA)

3. Andreas 588 fiskar, 35 arter
(8ABB, 14GÄ, 4HÖ, 14MÖ, 4GR, 6LAX, 21SKR, 1PIGG, 319SNS, 3BX, 11TO, 14RÖT, 19GRÅ, 5OX, 2SSM, 53LA, 1FÄ, 1ÅL, 1KNOT, 4NÄ, 7FJÄ, 14VIT, 3BLEK, 16HÅG; 4BLÅK, 2KUM, 1MKU, 22MAK, 8SILL, 7STS, 1SKÄR, 2GLYK, 4KOL, 1KATT, 4ID, 1GUD, 1LÖ, 1BÄÖ)

4. Berra 76 fiskar 17 arter
(1ABB, 1GÄ, 5LÖ, 1BJ, 5BX, 4BLEK, 12HÅG, 4BLÅK, 18GRÅ, 2TO, 8VIT, 2KUM, 1MKU, 2MAK, 7SILL, 2KOL, 1LUBB)

5. Pär 64 fiskar, 12 arter
(15SILL, 3BLEK, 7HÅG, 2BLÅK, 10GRÅ, 1TO, 1LÅ, 12VIT, 2KUM, 8MAK, 1KOL, 2MAL)

6. Albin 66 fiskar, 18 arter
(1ABB, 2SILL, 1NÄ, 1SKR, 1SSM, 1BLEK, 8HÅG, 2BLÅK, 22GRÅ, 5TO, 1LÅ, 11VIT, 1KUM, 3SILL, 1GLY, 2KOL, 2LÖ, 1BJ)

7. Calle 156 fiskar, 15 arter
(50BÄÖ, 7LA, 5MÖ, 1HÖ, 22ABB, 24SNS, 11SKR, 7RÖT, 2TO, 2RÖDA 1ID, 21GÄ, 3BX, 1FJÄ, 2ÅL)

8. Staffan 222 fiskar, 15 arter
(20MÖ, 10GÄ, 99LÖ, 52ABB, 6BX, 11MAK, 4GRÅ, 1BJ, 2GÖS, 3FÄ, 3SKR, 2TO, 1HÖ, 8SA)

9. Lillo 20 fiskar, 4 arter
(1BON, 6 ABB, 11GÄ, 2HARR)

10. Christian 79 fiskar, 4 arter
(57ABB, 8GÄ, 4MÖ, 10SU)

11. Thede 176 fiskar, 16 arter
(1LA, 30ABB, 26MÖ, 4GÄ, 10BX, 74SNS, 7SKR, 1RÖDA, 3RÖT, 1NÄ, 2SSM, 1BÄÖ, 3STS, 10TO, 3GR, 2GRÅ)

12. Linus 17 fiskar, 8 arter
(3BX, 1SA, 3ABB, 1BJ, 2GR, 5BLÅ, 1TO, 1SU)

13. Simon 13 fiskar, 3 arter
(2SA, 10GÄ, 1ABB)

14. Stina 31 fiskar, 7 arter
(5BÄÖ, 2LA, 6SNS, 2SKR, 4RÖT, 11ABB, 1GÄ)

15. Pernilla 32 fiskar, 7 arter
(1ÅL, 4ABB, 11STS, 1MÖ, 7MAK, 5SNS, 3SKÄR)

16. Edvin 53 fiskar, 6 arter
(28ABB, 2TO, 8STS, 13MÖ, 1GÄ, 1LA)

17. Alvar 18 fiskar, 7 arter
(9ABB, 3MÖ, 1NÄ, 1STS, 1SNS, 1MAK, 2LA)

18. Dennis 5 fiskar, 1 art
(5GÄ)

19. Peter 20 fiskar, 8 arter
(2GÄ, 1BGY, 1SA, 1STS, 1NÄ, 4SNS, 8MAK, 2ABB)

20. Love 20 fiskar, 7 arter
(5MÖ, 2BX, 3SNS, 5ABB, 3GR, 1SKR, 1LA)

21. Padde 28 fiskar, 2arter
(27SNS, 1SKR)

22. Vilmar 29 fiskar, 6 arter
(5MÖ, 3BX, 4SNS, 13ABB, 3GR, 1LA)

23. Sanna 16 fiskar, 5 arter
(5BX, 7SNS, 2GR, 1MÖ, 1ABB)

24. Sandra W 31fiskar, 1art
(31LÖ)

25. Nova 7 fiskar, 2 arter
(1BÄÖ, 6ABB)

26. Linda P 4 fiskar, 3 arter
(1SKR, 2SILL, 1STOR)

27. Freddy 3 fiskar, 2arter
(3ABB, 1GR)

28. Richard 2 fiskar, 2 arter
(1MÖ, 1LÖ)

28. Zacke D 2 fiskar, 1art
(2ABB)

28. Zakk 1 fisk, 1 art
(1GR)

31. Freja 1fisk, 1art
(1SA)

31. Saga 1fisk, 1art
(1SA)

Arter
1. Sandskädda 1030
2. Abborre 420
3. Mört 265
4. Gråsej 165
5. Löja 158
6. Gädda 149
7. Skrubbskädda 126
8. Lake 106
9. Makrill 93
9. Torsk 93
11. Hågäl 79
12. Vitling 78
13. Sill 70
14. Bäcköring 58
15. Rötsimpa 55
15. Braxen 55
17. Gärs 53
18. Sarv 51
19. Stensnultra 48
20. Björkna 37
21. Havsöring 34
22. Blåkäxa 27
23. Sutare 20
23. Bleka 19
24. Glyskolja 18
24. Blågylta 18
26. Fjärsing 16
27. Svart smörbult 15
28. Lax 14
28. Näbbgädda 14
28. Kolja 14
31. Kummel 13
32. Id 12
32. Ål 12
34. Oxsimpa 10
34. Spegelkarp 10
36. Gös 9
37. Färna 8
38. Långa 6
38. Berggylta 6
40. Mal 5
40. Piggvar 5
40. Skärsnultra 5
43. Rödspätta 4
43. Slätvar 4
43. Lubb 4
46. Mindre kungsfisk 3
46. Fjällkarp 3
46. Pigghaj 3
49. Regnbåge 2
49. Sjustrålig smörbult 2
49. Harr 2
49. Guldid 2
49. Tånglake 2
49. Faren 2
55. Bonito 1
55. Tejstefisk 1
55. Knot 1
55. Tobiskung 1
55. Storspigg 1
55. Småspigg 1
55. Havskatt 1
55. Större kungsfisk 1
55. Sandkrypare 1
55. Knaggrocka 1