Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Poängsystem

Poängsystem fiskeligan 2017

Ny art +300p (utomlands +10p) +200 i Sverige om den redan är tagen utomlands.
Nytt rekord längd +250p
Nytt rekord vikt +250p
Reg-vikt +200p (Gäller endast i svenska vatten)
Nytt rekord vikt utanför Norden 10p
Nytt rekord längd utanför Norden 10p
Svenskt rekord +2000p


ART (förkortning) POÄNG

Abborre (ABB) 1p 3hg=2p 4hg=10p 5hg=15p +5p/hg till 1kg därefter +10p/hg

Gärs (GR) 2p 13cm=10p +5p/cm 1hg=20p +10p/50g

Gös (GÖS) 5p 5hg=10p +2p/hg till 3kg därefter +5p/hg

Havsabborre (HABB) 20p 5hg=30p +10p/hg till 3kg därefter +5p/hg

Solabborre (SOLA) 5p 20cm=10p +5p/cm

Gädda (GÄ) 5p 1kg=10p +1p/hg till 5kg därefter +5p/hg

Storspigg (STOR) 2p 7cm=10p +20p/cm

Småspigg (SMÅ) 5p 5cm=10p +20p/cm

Tångspigg (TÅNG) 20p 13cm=30p + 20p/cm

Marulk (MULK) 30p 5hg=50p +10p/hg

Braxen (BX) 3p 5hg=5p 1kg=20p +2p/hg till 2.5kg därefter 5p/hg

Björkna (BJ) 3p 3hg=20p + 20p/hg

Faren (FA) 10p 3hg=30p + 20p/hg

Sutare (SU) 5p 5hg=10p +2p/hg till 2kg därefter 5p/hg

Mört (MÖ) 1p 2hg=5p 3hg=10p + 20p/hg

Sarv (SA) 1p 2hg=5p 3hg=10p + 20p/hg

Löja (LÖ) 1p 16cm=5p +5p/cm

Elritsa (EL) 2p 8cm=5p + 5p/cm

Groplöja (GRO) 2p 8cm=5p + 5p/cm

Karp 2p 5hg=10p 1kg=20p +2p/hg

- Fjällkarp (FJK)

- Spegelkarp (SPE)

- Praktkarp (PRK)

- Läderkarp (LÄD)

- Radkarp (RAD)

Gräskarp (GRÄ) 20p 1kg=30p +2p/hg

Ruda (RU) 3p 3hg=20p + 10p/hg

Silverruda (SR) 5p 3hg=20p + 10p/hg

Guldfisk (GULD) 5p 3hg=20p + 10p/hg

Stäm (STÄM) 5p 1hg=20p + 20p/hg

Vimma (V) 10p 3hg=20p + 10p/hg

Id (ID) 5p 5hg=10p +2p/hg till 1.5kg därefter 5p/hg. +10p/hg över 2kg

Färna (FÄ) 5p 5hg=10p +2p/hg till 1kg därefter 5p/hg. +10p/hg över 2kg

Asp (ASP) 20p 5hg=30 +2p/hg till 2kg därefter 5p/hg

Skärkniv (SKÄ) 30p 1hg=40p + 10p/hg

Sandkrypare (SNY) 10p 12cm=20p +10p/cm

Grönling (GRÖN) 10p 12cm=20p +10p/cm

Nissöga (NI) 20p 8cm=30p +10p/cm

Ål (ÅL) 5p 4hg=20p +5p/hg till 1kg därefter +10p/hg

Mal (MAL) 10p 1kg=20p +2p/hg

Dvärgmal (DMAL) 10p 1hg=20p +20p/hg

Öring 5p 5hg=10p +2p/hg till 5kg därefter 5p/hg

- Havsöring (HÖ)

- Bäcköring (BÄÖ)

- Insjööring (INÖ)

Lax (LAX) 5p 5hg=10p +2p/hg till 5kg därefter 5p/hg

Röding (RÖD) 10p 5hg=20p +2p/hg till 1kg därefter 5p/hg

Bäckröding (BÄR) 10p 3hg=20p + 10p/hg

Kanadaröding (KRÖ) 20p 5hg=30p +5p/hg

Sik (SIK) 10p 4hg=20p +10p/hg

Siklöja (SIKL) 30p 18cm=40p +10p/cm

Nors (NO) 10p 15cm=15p +5p/cm

Harr (HARR) 5p 4hg=10p +10p/hg

Regnbåge (RB) 2p 4hg=5p 5hg=10p +2p/hg till 5kg därefter 5p/hg

Indianlax (INDY) 30p +10p/hg

Stör (STÖR) 30p 1kg=40p +2p/hg

Lake (LA) 10p 5hg=20p +2p/hg till 2kg därefter +5p/hg

Hornsimpa (HOR) 10p +10p/hg

Stensimpa (STE) 10p 6cm=15p +5p/cm

Bergsimpa (BRG) 10p 6cm=15p +5p/cm

Rötsimpa (RÖT) 5p +10p/hg till 3hg därefter 20p/hg

Oxsimpa (OX) 8p +20p/hg

Svart smörbult (SSM) 2p 13cm=10p +20p/cm

Svartmunnad smörbult (SVART) 3p 16cm=10p +10p/cm

Sjustrålig smörbult (SJS) 5p 5cm=10p +20p/cm

Spetsstjärtad smörbult (SPETS) 30p 8cm=40p +10p/cm

Leopardbult (LEO) 30p 10cm=40p +10p/cm

Sandstubb (SST) 2p 7cm=10p +15p/cm

Lerstubb (LER) 3p 6cm=10p +15p/cm

Bergstubb (BST) 3p 6cm=10p +15p/cm

Klarbult (KLAR) 30p 5cm=40p +40p/cm

Tjockläppad multe (TJO) 20p 5hg=30p +2p/hg till 2kg därefter 5p/hg

Staksill (STAK) 30p 3hg=40p +10p/hg

Majfisk (MAJ) 30p 3hg=40p +10p/hg

Sill (SILL) 1p 2hg=5p 3hg=10p + 10p/hg

Skarpsill (SKAR) 3p 15cm=5p + 5p/cm

Makrill (MAK) 2p 4hg=10p + 10p/hg

Bonito/Ryggstrimmig pelamid (BON) 20p 5hg=30p +2p/hg till 1kg därefter 5p/hg

Taggmakrill (TG) 10p 2hg=20p + 20p/hg

Näbbgädda (NÄ) 5p 5hg=10p 6hg=20p 7hg=30p +15/hg

Makrillgädda (MGÄ) 20p 3hg=30p + 10p/hg

Kusttobis (TOB) 5p 18cm=10p +5p/cm

Havstobis (HAST) 5p 20cm=10p +5p/cm

Slättobis (TTT) 5p 18cm=10p +5p/cm

Tobiskung (TOK) 5p 20cm=10p +5p/cm

Skrubbskädda (SKR) 2p 3hg=10p +15p/hg

Sandskädda (SNS) 1p 3hg=20p +20p/hg

Lerskädda (LERA) 20p 1hg=40p +20p/hg

Bergskädda (BERG) 30p 2hg=40p +20p/hg

Rödspotta (RÖDA) 5p 3hg 20p +10p/hg

Piggvar(PIGG) 10p 3hg 20p +10p/hg

Slätvar(SLÄT) 15p 3hg 20p +10p/hg

Glasvar (GLAS) 20p 2hg 30p +10p/hg

Tungevar (TVAR) 20p 15cm=30p +10p/cm

Tunga (TUNG) 10p 2hg 30p +30p/hg

Hälleflundra (HÄLL) 20p 1kg=30p +2p/hg

Tånglake (TÅ) 10p 1hg=20p +20p/hg

Tejstefisk (TEJ) 20p 15cm 30p + 10p/cm

Trubblångebarn (TRUB) 30p 12cm=40p +10p/cm

Femtömmad skärlånga (FEM) 20p 15cm=30p + 10p/cm

Fyrtömmad skärlånga (FYR) 20p 20cm=30p + 10p/cm

Fjärsing (FJÄ) 2p 2hg=10p +20p/hg

Fenknot (FE) 30p 2hg=40p +20p/hg

Knot (KNO) 8p 2hg=10p +20p/hg

Rödknot (ROT) 20p 2hg=30p +20p/hg

Mulle (MULLE) 30p 10cm=40p + 10p/cm

Torsk (TO) 2p 5hg=5p 1kg=10p +1p/hg till 5kg därefter +2p/hg

Paddtorsk (PADD) 20p 1hg=30p +20p/hg

Gråsej (GRÅ) 2p 5hg=5p +1p/hg till 5kg därefter +2p/hg

Bleka (BLE) 10p 5hg=20p +5p/hg

Kolja (KOL) 10p 5hg=20p +5p/hg

Vitling (VIT) 2p 4hg=10p +10p/hg

Vitlinglyra (VIL) 6p 1hg=10p +20p/hg

Långa (LÅ) 5p 5hg=10p 1kg=20p +2p/hg till 4kg därefter +5p/hg

Blålånga (BLÅA) 30p 5hg=40p +5p/hg

Fjällbrosme (FJÄB) 30p 5hg=40p +5p/hg

Glyskolja (GLYK) 4p 1hg=10p +20p/hg

Skäggtorsk (SKÄGG)  30p 2hg=40p +20p/hg

Lubb (LUBB) 10p 5hg=20p +2p/hg

Kummel (KUM) 10p 5hg=20p +2p/hg

Havskatt (HATT) 20p 5hg=30p +2p/hg

Berggylta (BGY) 4p 4hg=10p +5p/hg till 8hg därefter 10p/hg

Blågylta (BLÅ) 5p 3hg=20p +20p/hg

Stensnultra (STS) 2p +20p/hg eller 15cm=10p +10p/cm

Grässnultra (GRÄS) 5p +20p/hg eller 15cm=10p +10p/cm

Skärsnultra (SKÄR) 3p +20p/hg eller 17cm=10p +10/cm

Brunsnultra (BRUN) 30p 1hg=40p, 2hg=50p +50p/hg

Junkergirella (JUNK) 5p +20p/hg eller 20cm=20p +5p/cm

Sjurygg (SJU) 30p 3hg=40p +20p/hg

Mindre kungsfisk (MKU) 20p 2hg=30p +20p/hg

Större kungsfisk (SKU) 20p +10p/hg

Blåkäft (BLKÄ) 30p 2hg=40p +20p/hg

Hågäl (HÅG) 15p 4hg=20p +10p/hg

Blåkäxa (BLÅK) 10p 2hg=20p +10p/hg

Håkärring (HÅK) 30p 10kg=50p +10p/kg

Pigghaj (PAJ) 15p 5hg=20p +2p/hg

Randig sjökock (RAND) 10p 1hg=40p +10p/10g eller 24cm=30p +10p/cm

Större kantnål (SKAN) 15p 30cm=40p +10p/cm

Mindre kantnål (MIN) 30p 15cm=40p +10p/cm

Tångsnälla (TÅNGA) 30p 20cm=40p +10p/cm

Större havsnål (STAV) 30p 30cm=40p +10p/cm

Knaggrocka (KNAG) 30p 0,5kg=40p 2p/hg

Klorocka (KLO) 30p 3hg=40p +10p/hg

Pirål (PIR) 20p 30cm=30p +5p/cm


ARTER SOM MEST FÖREKOMMER UTANFÖR NORDEN

Spjutrocka (SPJU) 30p 1kg=40p +2p/hg

Örnrocka (ÖRN) 30p 1kg=40p +1p/hg till 5kg därefter +5p/hg

Roughtail stingray (RUST) 30p 1kg=40p +2p/hg

Round fantail stingray (ROFS) 30p 1kg=40p +2p/hg

Marmorerad fjärilsrocka (MARMOR) 30p 1kg=40p +5p/hg

Sydlig hundhaj (HUND) 15p 5hg=20p +2p/hg

Hammarhaj 30p 10kg=50p +10p/kg

Jättemuräna (JMUR) 30p 5hg=35p +5p/hg

Unicolor snake muray (UNI) 30p 1hg=50p +50p/hg

Redbelly yellowtail fussilier (RYF) 10p 2hg=20p +10p/hg

Red snapper (RED) 10p 3hg=20p +10p/hg

Brownstriped red snapper (BWED) 10p 2hg=20p +10p/hg

Mangrove red snapper (MANG) 10p 1kg=20p +5p/hg

Starsnapper (STAR) 20p 2hg=30p +10p/hg

Yellowstreaked snapper (SNAP) 10p 3hg=20p +10p/hg

Lane snapper (LAPP) 5p 0,5kg=10p +5p/hg

Bigeye snapper (BEYE) 5p 10cm=10p +2p/cm

Brownstripe red snapper (BRED) 5p 1hg=10p +20p/hg

Blacktail snapper (BACK) 5p 1hg=10p +20p/hg

Blackspot snapper (BLACK) 5p 1hg=10p +20p/hg

Dog snapper (DOPP) 5p 0,5kg=10p +2p/hg

Common bluestripe snapper (COMO) 5p 1hg=10p +20p/hg

Blå gaffelmakrill (BLÅGAF) 10p 3hg=15 +5p/hg

Yellowbar sandperch (YELL) 5p 18cm=10p +10p/cm

Randig havsabborre (RABB) 5p 1hg=10p +20p/hg

Större medelhavsabborre (SABB) 5p 1hg=10p +25p/hg

Strimmig havsabborre (STRI) 5p 5hg=10p + 2p/hg till 3kg därefter +5p/hg

Blacktail comber (BACO) 20p 3hg=30p + 10p/hg

Black seabass (BLAS) 10p 2hg=20p + 20p/hg

Pinkear emperor (PEAR) 5p 1hg=10p +20p/hg

Pacific yellowtail emperor (PIMP) 5p 1hg=10p +20p/hg

Bluelined hind (BLUE) 20p 15cm=30p +5p/cm

Chocolate hind (COCO) 20p 15cm=30p +5p/cm

Bright glasseye (BRIGHT) 20p 30cm=30p +5p/cm

West african goatfish (WESA) 20p 30cm=30p +5p/cm

Longfin grouper (LOGR) 20p 20cm=30p +5p/cm

Longtooth grouper (LOTHR) 20p 20cm=30p +5p/cm

Cloudy grouper (CLU) 20p 20cm=30p +5p/cm

Areolate grouper (ARGR) 20p 20cm=30p +5p/cm

Bluespotted grouper (BLOU) 20p 30cm=30p +5p/cm

Graysby (GRYBY) 10p 0,5kg=20p +10p/hg.

Palefin threadfin bream (PALE) 5p 15cm=10p +5p/cm

Delagoa threadfin bream (DELA) 5p 20cm=10p +5p/cm

Slender threadfin bream (SLEND) 5p 20cm=10p +5p/cm

Rödbraxen (RÖBX) 10p +5p/hg

Rödpagell (RÖPA) 20p 3hg=30p +10p/hg

Guldsparid (GULSP) 10p 3hg=30p +10p/hg

Striped monocle bream (SIMON) 5p 20cm=10p +10p/cm

Monogrammed monocle bream (MONO) 5p 30cm=10p +10p/cm

Lattice monocle bram (LATTI) 5p 20cm=10p +10p/cm

Whitecheek monocle bream  (CHEEK) 5p 20cm=10p +10p/cm

Svartstjärtad havsruda (SVRU) 5p 3hg=20p + 20p/hg

Tvåbandad havsruda (TÅRU) 5p 3hg=20p + 20p/hg

Bermuda Sea Chub (BUB) 10p 5hg=20p + 2p/hg

Black margate (BLAME) 10p 5hg=20p + 2p/hg

Intermediate silago (INSI) 10p 15cm=15p + 5p/cm

Starry triggerfish (TRIG) 10p 2hg=20p +10p/hg

Grå tryckarfisk (TRYCK) 20p 5hg=30p +10p/hg

Silver tripodfish (SITR) 20p +20p/hg

Shortnosed tripodfish (SHTR) 20p +20p/hg

Amboina cardinalfish (AMBO) 5p 5cm=10p +5p/cm

Kretensisk papegojfisk (KRPAP) 5p 3hg=20p +10p/hg

Lekon tetra (LEKT) 10p 5cm=20p +5p/cm

Bald glassy (BALD) 2p 12cm=10p +10p/cm

Long spined glass perchlet (LONG) 2p 8cm=10p +10p/cm

Liten silversida (LISI) 3p 7cm=5p +5p/cm

Salpa (SALP) 20p 5hg=30p +10p/hg

Whipfin silver-biddy (WIII) 5p 30cm=10p +10p/cm

Spotted hake (SAKE) 10p 1hg=20p +20p/hg

Bluefish (BLIS) 5p 5hg=10p +2p/hg till 3kg därefter +5p/hg

Tete Sea Catfish (TETE) 5p 1hg=10p +10p/hg

Chilhuil sea catfish (CCAT) 5p 5hg=10p +10p/hg

Pacific dog snapper (DOGS) 5p 5hg=10p +2p/hg

Bigeye trevalley (EYTY) 5p 1kg=10p +2p/hg till 5kg därefter 5p/kg

Blackfin barracuda (BLARR) 5p 5hg=10p +2p/hg till 3kg därefter +5p/hg

Igelkottfisk (IGEL) 10p 0,5kg=15p +1p/hg

Blåsfisk (BLÅS) 10p 25cm=20p +10p/cm

Lunartail puffer (PUFF) 10p 30cm=20p +10p/cm

Grey grunt (GUNT) 8p 25cm=10p 30cm=15p +5p/cm

Abudefduf (ABUF) 8p 12cm=10p +5p/cm

Sergeant major (SEMA) 5p 16cm=10p +5p/cm

Night sergeant (NIDUF) 3p 15cm=5p +5p/cm

Pacific sergeant major (PAMA) 5p 12cm=10p +5p/cm

Acapulco major (ACMA) 8p 12cm=10p +5p/cm

Slippery dick (SLICK) 20p 20cm=30p +5p/cm

Regnbågsgirella (RBGIR) 10p 13cm=20p +10p/cm

Påfågelsgirella (PÅFÅ) 10p 13cm=20p +10p/cm

East Atlantic Peacock wrasse (PEAWR) 10p 20cm=20p +10p/cm

Chameleon wrasse (CHAME) 10p 18cm=20p +10p/cm

Pinkbelly wrasse (PINK) 10p 10cm=20p +10p/cm

Floral wrasse (FLORA) 20p 2hg=30p +10p/hg

Argus wrasse (ARGUS) 10p 8cm=20p +10p/cm

Ornate wrasse (ORNA) 3p 15cm=10p +5p/cm

Tordosnultra (TORDO) 3p 10cm=10p +10p/cm

Canary Damsel (CADA) 5p 12cm=10p +5p/cm

Skriftabborre (SKRIFT) 3p +20p/hg eller 17cm=10p +10p/cm

Tandbraxen (DENTEX) 10p 5hg=20p +5p/hg

Pacific mutton hamlet (PACMU) 10p 20cm=20p +5p/cm

Barred serrano (BARRE) 20p 15cm=30p +10p/cm

Brassy grunt (BRASS) 5p 0,4kg=10p +10p/hg

Spottail grunt (SPOGR) 5p 25cm=10p +5p/cm

Spotted rose snapper (SPORS) 5p 0,5kg=10p +5p/hg

Finescale triggerfish (FITI) 10p 0,5kg=20p +10p/hg

Yellowfin mojarra (MOJA) 5p 3hg=10p +10p/hg

Bussingi faren (BUSSI) 5p 8cm=10p +10p/cm

Mörtpiraya (MÖPY) 3p 10cm=10p +10p/cm

Chanchito (CHAN) 5p 15cm=10p +10p/cm

Machacca (MACCA) 5p 0,5kg=10p +5p/hg upp till 1kg därefter 10p/hg

Jaguar guapote (JAGU) 3p 0,3kg=10p +10p/hg

Moga (MOGA) 3p 15cm=10p +5p/cm

Fläckciklid (FLÄCK) 5p 7cm=10p +10p/cm

Pastellciklid (PASTE) 3p 13cm=10p +10p/cm

Brushtooth lizardfish (BLIZ) 10p 2hg=20p + 20p/hg

Atlantisk ödlefisk (ÖDLE) 10p 1hg=20p + 20p/hg

Biliton blenniella (BLEN) 20p 10cm=30p +10p/cm

Tentacled blenny (TENT) 20p 10cm=30p +10p/cm

Ringneck blenny (RING) 20p 10cm=30p +10p/cm

Hairy blenny (HAIRY) 5p 15cm=10p +5p/cm

Trigloid blenny (TRIGO) 20p 10cm=30p +10p/cm

Devilfish (DEVIL) 20p 13cm=30p +10p/cm

Rockpool blenny (ROBY) 10p 15cm=20p +10p/cm

Spansk makrill (SPAM) 2p 3hg=10p + 10p/hg

Yellowtail scad (YLSC) 10p 18cm=20p + 5p/cm

Hardtail scad (HASC) 10p 4hg=20p + 10p/hg

Talang queenfish (TAQ) 20p 1kg=30p +2p/hg

Indian threadfin (INDI) 10p 3hg=20p + 10p/hg

Crevalle jack (CRACK) 5p 1kg=10p + 2p/hg

Frigate tuna (FRI) 10p 5hg=20p + 2p/hg till 1kg därefter 5p/hg

Läppmulte (LM) 5p 5hg=30p +2p/hg till 2kg därefter 5p/hg

Storhuvud multe (HUE) 5p 5hg=30p +2p/hg till 2kg därefter 5p/hg

Guldmulte (GULM) 5p 5hg=30p +2p/hg till 2kg därefter 5p/hg

Sharcoal damsel (SHAM) 5p 6cm=10p +10p/cm

Freckled goatfish (FOAT) 10p 20cm=20p +5p/cm

Gladiator goby (GLAD) 10p 3cm=20p +10p/cm

Brown shore goby (BROW) 3p 6cm=10p +15p/cm

Blackrock goby (ROGO) 2p 7cm=10p +15p/cm

Shadow goby (SHOW) 5p 15cm=10p +10p/cm

Frillfin goby (FROBY) 3p 10cm=5p +5p/cm

Klippsmörbult (KLIPP) 3p 10cm=5p +5p/cm

Panamic frillfin (FRILL) 5p 12cm=10p +20p/cm

Rödmunnad smörbult (RÖDM) 5p 10cm=10p +10p/cm

Iberisk barb (IBAR) 5p 2hg=10p +10p/hg

Guldfärna (GUFÄ) 15p 12cm=30p +5p/cm

Spiggritsa (SPIR) 5p 8cm=10p +5p/cm

Östlig moskitfisk (ÖSTMO) 5p 4cm 10p +10p/cm

Largescale terapon (LATER) 5p 20cm=10p +5p/cm

Jarbua terapon (JATER) 5p 20cm=10p +5p/cm

Sawtooth barracuda (BARR) 5p 5hg=10p +2p/hg till 3kg därefter +5p/hg

Obtuse barracuda (OBAR) 5p 1hg=10p +20p/hg

Great barracuda (GEBAR) 5p 1kg=10p +2p/hg

Buffon´s river-garfish (BUFFON) 5p 15cm=10p +5p/cm

Näbbsill (NÄSIL) 5p 20cm=10p +5p/cm

Stormunnad öringabborre (BASS) 5p 5hg=20p +5p/hg

Slamkrypare (SLAM) 20p 8cm=30p +10p/cm

Live sharksucker (SUCK) 30p 1kg=40p +10p/hg

Spotted scorpionfish (SCORP) 20p 30cm=30p +5p/cm

Madeiran scorpionfish (MASCO) 20p 30cm=30p +5p/cm

Bucchich's goby (BUGO) 3p 7cm=10p +15p/cm

Större smörbult (STÖS) 3p 14cm=10p +10p/cm

Munkfisk (MUNK) 5p 12cm=10p +5p/cm

Dusky grouper (DUSKI) 5p 5hg=10p + 2p/hg till 3kg därefter +5p/hg

Rödbukspiraya (RÖDBUK) 3p 5hg=5p +2p/hg till 2kg därefter 5p/hg

Speckled piranha (SPEP) 2p 20cm=5p +5p/cm

Silvertetra (SILTET) 2p 10cm=10p +5p/cm

Bryconops melanurus, (BRYCO) 2p 10cm=5p +5p/cm

Markiana nigripinnis (MARKI), 2p 8cm=5p +5p/cm

Triportheus pantanensis (TRIPO) 2p 8cm=5p +5p/cm

Triportheus venezuelensis (TRIPOV) 2p 8cm=5p +5p/cm

Trahira  (TRAHI) 5p 5hg=10p +2p/hg

Serrasalmus eigenmanni (SERRA) 2p 15cm=5p +5p/cm

Leporinus piau (PIAU) 5p 15cm=10p +5p/cm

Poptella paraguayensis (POPTE) 5p 8cm=10p +5p/cm

Redeye tetra (REDEYE) 2p 5cm=10p +10p/cm

Cichlasoma dimerus (CICHLA) 2p 10cm=10p +10p/cm

Påfågelciklid (PÅCIK) 5p 25cm=10p +5p/cm