Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fångster 2015

Deltagare och fångster 2015

Deltagare

1. Petter 1039 fiskar, 21 arter
(2INÖ, 75GÄ, 45NÄ, 244ABB, 1RB, 158GÖS, 95MÖ, 2SA, 316TO, 13FÄ, 2LÖ, 11SKR, 3SNS, 2ÅL, 19RÖT, 23TEJ, 4OX, 8SSM, 1STS, 1SST, 14SKÄR)

2. Arvid 1379 fiskar, 88 arter
(174SKR, 127RÖT, 10TÅ, 112ABB, 13OX, 2TEJ, 33SSM, 1LERA, 1FEM, 21SNS, 13RÖDA, 48TO, 1SLÄT, 28BX, 223MÖ, 41SST, 1SIK, 2HÖ, 88SA, 3GÄ, 11GÖS, 2SU, 3SPAM, 6SKÄR, 8JUNK, 1SABB, 12SVRU, 2TÅRU, 1RÖDM, 8BASS, 22GULM, 1HUE, 1RING, 14SR, 48LÖ, 5IBAR, 1GUFÄ, 1SPIR, 1SAX*, 87STS, 23BLÅ, 13BGY, 11EL, 22GROP, 14GR, 1BÄR, 3GRÄS, 3BJ, 2TUNG, 25VIT, 3MAK, 20RU, 10BST, 11SJS, 3LST, 1KNOT, 1STOR, 7SVART, 1PIGG, 25GRÅ, 1LA, 21PAMA, 3ABUF, 3GUNT, 6IGEL, 7BLARR, 5EYTY, 10DOGS, 1CCAT, 1TETE, 2FRILL, 1BLÅS, 5RBGIR, 1CHAME, 3PACMU, 1BARRE, 1SPORS, 1BRASS, 1SPOGR, 1FITI, 1ACMA, 6MOJA, 1BUSSI, 15MÖPY, 1MACCA, 4JAGU, 8MOGA, 2FLÄCK, 1PASTE)

3. Adam 620 fiskar, 55 arter
(4GÄ, 3GR, 3ÖDLE, 1RUST, 1ROFS, 1SPJU, 16RÖDA, 38SKR, 12RÖT, 1OX, 50SNS, 9SST, 62TO, 5HÖ, 58GRÅ, 1BLEK, 6LUBB, 1LÅ, 1FJÄB, 20GLY, 12HÅG, 1HÄLL, 3KNOT, 3FÄ, 11SA, 10MÖ, 12ABB, 2BX, 35SSM, 40STS, 1LER, 41BGY, 47VIT, 17MAK, 15BLÅ, 2PADD, 4RAND, 8BST, 4SILL, 1BON, 4LÖ, 14GROP, 1BÄR, 1TJO, 3TUNG, 2STÄM, 3HARR, 2INÖ, 3BÄÖ, 3EL, 1LAX, 5SKÄR, 2FJÄ, 1FYR, 2PIR, 4SJS, 5LA)

4. Hasse 1418 fiskar, 60 arter
(27SKR, 53SNS, 104VIT, 95TO, 20RÖT, 8GR, 7LA, 2TÅ, 2RB, 8GÄ, 22MÖ, 31LÖ, 57SILL, 35RÖDA, 7SST, 1OX, 3NÄ, 46ABB, 48SVART, 57GRÅ, 3LUBB, 3LÅ, 1HÅG, 3BKÄX, 1MKU, 57GLY, 1STS, 53SSM, 9SJS, 9BST, 3HÖ, 51SKÄR, 299STS, 29EL, 2BÄÖ, 2BX, 6FJÄ, 4ÅL, 1ID, 59SA, 1VIL, 2BLEK, 1PIGG, 1PIR, 24HOR, 1BRG, 1GRÄS, 20GROP, 7BJ, 11RAND, 2TUNG, 37BLÅ, 1PADD, 13MAK, 7KNOT, 34BGY, 11FJK, 1LST, 4SU, 1SPE, 2STÄM. 7HARR)

5. Andy 247 fiskar, 36 arter
(9RÖT, 23SKR, 2OX, 3TÅ, 7GÄ, 11MÖ, 3SST, 2TEJ, 1SIK, 6RÖDA, 8SNS, 5STS, 10SSM, 2HÖ, 19ABB, 1MÖGRO*, 58GRÅ, 3BLEK, 21TO, 2LUBB, 1LÅ, 1BKÄX, 1MKU, 2KNOT, 1FEM, 1BX, 1GR, 1STOR, 7GÖS, 1MAK, 9STÄM, 4HARR, 3GROP, 2BÄÖ, 1BON, 1INÖ, 10EL, 2RB, 2BLÅ)

6. Marcus 405 fiskar, 39 arter
(19GÄ, 45ABB, 9RÖT, 6SST, 13SKR, 9SNS, 2RÖDA, 1PIGG, 3GRÖN, 7BX, 19MÖ, 7SSM, 7SA, 29GR, 1SNY, 31STÄM, 8HARR, 2INÖ, 12GROP, 6STS, 6MAK, 2NÄ, 7FJÄ, 2LA, 20EL, 13SILL, 30GRÅ, 3BLEK, 13STOR, 5ID, 6BST, 1TÅNG, 1SJS, 3TO, 1TÅ, 1OX, 1TEJ, 1GLY, 1KNOT)

7. Staffan 40 fiskar, 10 arter
(13 GÖS, 6GÄ, 2ABB, 8TO, 2GRÅ, 1SILL, 5STS, 1NÄ, 1ÅL, 1VIT)

8. Berra 78 fiskar, 10 arter
(6GÄ, 52GRÅ, 6TO, 3LUBB, 2LÅ, 1VIL, 1HÅG, 2MKU, 3GÖS, 2ABB)

9. Albin 91 fiskar, 8 arter
(63GRÅ, 9TO, 11LUBB, 1HÅG, 4ABB, 1MÖ, 1BX, 1RB)

10. Simon 64 fiskar, 6 arter
(50GRÅ, 2BLEK, 9TO, 1FJÄB, 1HÅG, 1GÄ)

11. Calle 14 fiskar, 5 arter
(1SPJU, 1ROFS, 1ABB, 4GÄ, 7ID)

12. Thede 54 fiskar, 13 arter
(2SABB, 1SPJU, 2ÖRN, 6SSM, 9BLÅ, 10BGY, 10STS, 5TO, 3MAK, 1SKÄR, 1SNS, 3ABB, 1BX)

13. Stina 5 fiskar, 3 arter
(1RUST, 2ID, 2ABB)

14. Linus 53 fiskar, 9 arter
(2SU, 3BJ, 3MÖ, 1ÅL, 35BGY, 4BLÅ, 2SSM, 2HÖ, 1FÄ)

15. Pär 54 fiskar, 9 arter
(1ABB, 11SILL, 21GRÅ, 7TO, 3LUBB, 3GLY, 3SKR, 3SNS, 1ÅL)

16. Vilmar 51 fiskar, 21 arter
(4MÖ, 1ÖDLE, 2BLÅ, 2SSM, 8STS, 1RAND, 1SNS, 1VIT, 6BGY, 3GR, 1GÄ, 10ABB, 3LÖ, 1GROP, 1SU, 1BÄR, 1RÖT, 1ÅL, 1SKR, 1TO, 1LA)

17. Peter 37 fiskar, 11 arter
(8SNS, 1SKÄR, 2SSM, 7TO, 4STS, 8BLÅ, 1KNOT, 2BGY, 2RÖT, 1ABB, 1LAX)

18. Sanna 17 fiskar, 11 arter
(1GR, 1SABB, 1RÖBX, 1SPJU, 4SSM, 2STS, 1TO, 3SNS, 1SKÄR, 1BLÅ, 1GROP)

19. Kristoffer 92 fiskar, 7 arter
(5FÄ, 38MÖ, 6BX, 15SA, 17BJ, 11ABB, 1GÖS)

20. Edvin 46 fiskar, 14 arter
(2SKR, 2MAK, 2RÖT, 7STS, 4BGY, 9TO, 4SNS, 1HÖ, 2SKÄR, 5SSM, 2BLÅ, 1VIT, 1MÖ, 4ABB)

21. Christian 40 fiskar, 9 arter
(3RB, 14TO, 11VIT, 3SKR, 2RAND, 2BST, 3STS, 1SNS, 1MAK)

22. Pernilla 24 fiskar, 11 arter
(2VIT, 2BLÅ, 1BGY, 3TO, 1MAK, 7SSM, 2LST, 2BST, 1SST, 2RÖDA, 1SKR)

23. Love 24 fiskar, 15 arter
(2GR, 1HABB, 2ÖDLE, 1SNS, 2SSM, 1TO, 4STS, 2BGY, 2ABB, 1SKR, 1GROP; 1BÄR, 2LÖ, 1MÖ, 1LA)

24. Ola 30 fiskar, 5 arter
(3MÖ, 6GÄ, 15ABB, 5LÖ, 1ÖRN)

25. Edit 32 fiskar, 8 arter
(3MÖ, 15STS, 1VIT, 2SSM, 6ABB, 3LÖ, 1GR, 1LA)

26. Alvar 9 fiskar, 5 arter
(1SNS, 2SKR, 2BGY, 1TO, 3ABB)

27. Viola 6 fiskar, 2 arter
(5ABB, 1SA)

28. Nova 3 fiskar, 1 art
(3ABB)

28. Freddy 1 fisk, 1 art
(1ID)

30. Zakk 2 fiskar, 1 art
(2ABB)

30 Melvin 2 fiskar, 2 arter
(1ABB, 1MÖ)

30. Jonas 1 fisk, 1 art
(1SSM)

31. Idun 1 fisk, 1 art
(1ABB)

31. Mia 1 fisk, 1 art
(1ABB)


Fångster

1. Abborre 858
2. Torsk 626
3. Stensnultra 497
4. Mört 435
5. Gråsej 416
6. Skrubbskädda 299
7. Rötsimpa 201
8. Gös 193
9. Vitling 192
10. Sarv 183
11. Svart smörbult 179
12. Sandskädda 167
13. Blågylta 159
14. Berggylta 150
15. Gädda 141
16. Löja 98
17. Sill 86
18. Glyskolja 81
18. Skärsnultra 81
20. Rödspotta 74
20. Groplöja 74
22. Elritsa 73
23. Sandstubb 68
24. Gärs 62
25. Svartmunnad smörbult 55
26. Näbbgädda 51
27. Braxen 48
28. Makrill 47
29. Stäm 44
30. Bergstubb 37
31. Björkna 30
32. Lubb 28
32. Tejstefisk 28
34. Sjustrålig smörbult 25
35. Hornsimpa 24
36. Guldmulte 22
36. Harr 22
36. Färna 22
36. Oxsimpa 22
40. Pacific sergeant major 21
41. Ruda 20
42. Lake 19
43. Randig sjökock 18
44. Id 16
44. Hågäl 16
44. Tånglake 16
47. Fjärsing 15
47. Knot 15
47. Storspigg 15
47. Havsöring 15
47. Mörtpiraya 15
52. Silverruda 14
53. Svartfenad havsruda 12
54. Fjällkarp 11
54. Bleka 11
56. Ål 10
56. Pacific dog snapper 10
58. Sutare 9
58. Regnbåge 9
60. Junkergirella 8
60. Stormunnad öringabborre 8
60. Moga 8
63. Tunga 7
63. Långa 7
63. Insjööring 7
63. Bäcköring 7
63. Blackfin barracuda 7
68. Lerstubb 6
68. Igelkottfisk 6
68. Yellowfin mojarra 6
71. Iberisk barb 5
71. Atlantisk ödlefisk 5
71. Bigeye trevalley 5
71. Regnbågsgirella 5
75. Större medelhavsabborre 4
75. Spjutrocka 4
75. Blåkäxa 4
75. Mindre kungsfisk 4
75. Grässnultra 4
75. Bäckröding 4
75. Jaguar guapotte 4
82. Grönling 3
82. Spansk makrill 3
82. Paddtorsk 3
82. Sutare 3
82. Piggvar 3
82. Pirål 3
82. Örnrocka 3
82. Abudefduf 3
82. Grey grunt 3
82. Pacific mutton hamlet 3
92. Femtömmad skärlånga 2
92. Sik 2
92. Roughtail stingray 2
92. Round fantail stingray 2
92. Tvåbandad havsruda 2
92. Fjällbrosme 2
92. Lax 2
92. Vitlinglyra 2
92. Lerskädda 2
92. Bonito 2
92. Fläckciklid 2
103. Pastellciklid 1
103. Chameleon wrasse 1
103. Chilhuil sea catfish 1
103. Tete sea catfish 1
103. Panamic frillfin 1
103. Barred serrano 1
103. Spotted rose snapper 1
103. Brasy grunt 1
103. Spottail grunt 1
103. Finescale triggerfish 1
103. Acapulco major 1
103. Bussingi faren 1
103. Machacca 1
103. Blåsfisk 1
103. Havsabborre 1
103. Rödbraxen 1
103. Slätvar 1
103. Hälleflundra 1
103. Rödmunnad smörbult 1
103. Ringneck blenny 1
103. Storhuvud multe 1
103. Guldfärna 1
103. Spiggritsa 1
103. Fyrtömmad skärlånga 1
103. Tjockläppad multe 1
103. Tångspigg 1
103. Bergsimpa 1
103. Sandkrypare 1
103. Spegelkarp 1
103. Gropmört 1*
103. Sax 1*

*hybrid

Totalt 6815 fiskar, 128 arter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar