Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fiskar på ligan 1995-01-01 - 2016-12-31

Art   Antal

Abborre 9600

Mört 4382

Sandskädda 4165

Sarv 3502

Torsk 3050

Gädda 2057

Skrubbskädda 1749

Löja 1627

Stensnultra 1529

Gråsej 1506

Bäcköring 1324

Vitling 1188

Braxen 1059

Makrill 1051

Gärs 1007

Sill 979

Björkna 951

Elritsa 934

Skärsnultra 851

Svart smörbult 845

Gös 688

Näbbgädda 605

Berggylta 595

Lake 574

Glyskolja 565

Regnbåge 555

Ål 529

Id 521

Rötsimpa 515

Fjällkarp 421

Storspigg 413

Sandstubb 402

Sutare 399

Blågylta 376

Ruda 363

Rödspotta 329

Havsöring 322

Färna 284

Fjärsing 268

Småspigg 211

Lax 188

Bleka 151

Knot 149

Stäm 147

Svartmunnad smörbult 139

Insjööring 127

Hågäl 116

Spegelkarp 109

Långa 106

Lubb 99

Bergstubb 93

Sjustrålig smörbult 79

Oxsimpa 78

Groplöja 74

Kolja 74

Sik 71

Mindre Kungsfisk 66

Harr 66

Lerstubb 63

Grässnultra 59

Tunga 58

Randig sjökock 55

Stensimpa 54

Tånglake 53

Pigghaj 50

Tejstefisk 47

Blåkäxa 47

Vitlinglyra 42

Röding 37

Bäckröding 32

Guldfisk 31

Nors 30

Piggvar 26

Faren 25

Hornsimpa 24

Tobiskung 24

Sandkrypare 24

Mal 23

Guldmulte 22

Större kantnål 21

Taggmakrill 20

Paddtorsk 19

Slätvar 18

Tångspigg 17

Kanadaröding 17

Skarpsill 16

Grönling 15

Silverruda 14

Kummel 14

Glasvar 13

Större Kungsfisk 13

Pirål 13

Kusttobis 12

Lerskädda 12

Fenknot 10

Sjurygg 10

Junkergirella 8

Tångsnälla 7

Femtömmad skärlånga 6

Brunsnultra 6

Asp 5

Klorocka 5

Hälleflundra 5

Bonito 4

Knaggrocka 4

Bergsimpa 4

Tungevar 3

Nissöga 3

Havsabborre 3

Fjällbrosme 2

Mulle 2

Gräskarp 2

Guldid 2

Bergskädda 2

Vimma 2

Tjockläppad multe 2

Havskatt 2

Blåkäft 1

Fyrtömmad skärlånga 1

Praktkarp 1

Vit stör 1

Blålånga 1

Spetsstjärtad smörbult 1Hybrider

Björknasarv * 2

Braxenmört * 1

Gropmört* 1

Sax* 1


Fiskarter endast utanför Norden.

Sergeant major 34

Pacific sergeant major 21

Bald glassy 20

Yellowfin mojarra 18

Palefin threadfin bream 17

Mörtpiraya 15

Common bluestripe snapper 13

Svartfenad havsruda 12

Pacific dog snapper 10

Night sergeant 10

Frigate tuna 9

Hairy blenny 9

Stormunnad öringabborre 8

Blackfin barracuda 7

Crevalle jack 7

Monogramme monocle bream 7

Whitecheek monocle bream 7

Bluelined hind 7

Igelkottfisk 6

Pacific yellow emperor 6

Delagoa threadfin bream 6

Slender threadfin bream 5

Iberisk barb 5

Atlantisk ödlefisk 5

Blacktail snapper 5

Bigeye trevally 5

Regnbågsgirella 5

Bigeye snapper 5

Spjutrocka 5

Lane snapper 4

Större medelhavsabborre 4

Pinkbelly wrasse 4

Platthuvudknot 4

Brown shore goby 4

Shadow goby 4

Areolate grouper 4

Jaguar guapote 4

Randig havsabborre 3

Örnrocka 3

Abudefduf 3

Pacific mutton hamlet 3

Grey grunt 3

Pinkear emperor 3

Red snapper 3

Spansk makrill 3

Läppmulte 3

Slamkrypare 3

Frillfin goby 3

Round fantail stingray 3

Slippery dick! 2

Live sharksucker 2

Roughtail stingray 2

Tvåbandad havsruda 2

Strimmig havsabborre 2

Bluefish 2

Lunartail puffer 2

Starry triggerfish 2

Chokolate hind 2

Talang queenfish 2

Cluody grouper 2

Longfin grouper 2

Hardtail scad 2

Brushtooth lizardfish 2

Tjockhuvud multe 2

Yellowstreaked snapper 2

Largescale terapon 2

Whipfin silver biddy 2

Näbbsill 2

Terapon jarbua 2

Fläckciklid 2

Pastellciklid 1

Yellowbar sandperch 1

Longspined glas perchlet 1

Ambiona cardinalfish 1

Chameleon wrasse 1

Chilhuil sea catfish 1

Freckled goatfish 1

Lattice monocle bream 1

Striped monocle bream 1

Panamic frillfin 1

Barred serrano 1

Spotted rose snapper 1

Brownstriped snapper 1

Blackspot snapper 1

Brasy grunt 1

Spottail grunt 1

Finescale triggerfish 1

Rödmunnad smörbult 1

Black margate 1

Charcoal damsel 1

Ringneck blenny 1

Storhuvudmulte 1

Guldfärna 1

Spiggritsa 1

Acapulco major 1

Busingi faren 1

Maccacha 1

Blåsfisk 1

Longtooth grouper 1

Rödbraxen 1

Black seabass 1

Spotted hake 1

Indian threadfin 1

Sawtooth barracuda 1

Obtuse barracuda 1

Great barracuda 1

Jättemuräna 1

Argus wrasse 1

Floral wrasse 1

Billiton blenniella 1

Tentacled blenny 1

Gladiator goby 1

Lekon tetra 1

Brownstriped red snapper 1

Intermediate silago 1

Liten silversida 1

Redbelly yellowtail fussilier 1

Graysby 1

Mangrove red snapper 1

Dog snapper 1

Starsnapper 1

Immaculate puffer 1

Silver tripodfish 1

Shortnose tripodfish 1

Unicolor snake moray 1

Blackrock goby 1

Yellowtail scad 1

Bermuda sea chub 1

Buffons river garfish 1

Rocker 1

Segelfisk 1

Spotted scorpionfish 1

Svart skorpionfisk 1


* Hybrid

Totalt: 56220 fiskar, 263 arter (254 om man räknar bastard + öring och karp raserna för sig) varav 108 arter i Sverige.