Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fångster 2011

Deltagare

1. Hasse 861 fiskar, 54 arter
2. Adam 653 fiskar, 40 arter
3. Linus 99 fiskar, 16 arter
4. Staffan 40 fiskar, 15 arter
5. Calle 69 fiskar, 13 arter
6. Thede 81 fiskar, 12 arter
7. Putte 47 fiskar, 6 arter
8. Stina 24 fiskar, 7 arter
9. Simon 90 fiskar, 5 arter
10. Albin 43 fiskar, 5 arter
11. Pernilla 81 fiskar, 9 arter
12. Sandra W 15 fiskar, 9 arter
13. Peter 86 fiskar, 7 arter
14. Edvin 57 fiskar, 7 arter
15. Pär 13 fiskar, 7 arter
16. Sanna 14 fiskar, 6 arter
17. Love 16 fiskar, 6 arter
18. Vilmar 12 fiskar, 5 arter
19. Jennie 2 fiskar, 1 art
20. Birgitta 1 fisk, 1 art
21. Alvar 14 fiskar, 1 art
22. Linda P 12 fisk, 1 art
22. Zacke D 8 fiskar, 2 arter
24. Freddy 8 fiskar, 1 art
25. Nova 6 fiskar, 2 arter
26. Richard 2 fiskar, 2 arter
26. Lillo 2 fiskar, 1 art
28. Zakk 1 fisk, 1 art

Arter
1. Abborre 479
2. Sandskädda 286
3. Skrubbskädda 193
4. Sill 151
5. Sandstubb 117
6. Löja 108
7. Fjärsing 98
8. Mört 89
9. Sarv 75
10. Torsk 67
11. Gädda 62
12. Björkna 55
13. Stensnultra 51
14. Vitling 46
15. Gärs 44
16. Makrill 42
17. Gråsej 39
18. Svart smörbult 33
19. Havsöring 32
20. Ål 29
20. Lake 29
22. Skärsnultra 28
23. Rötsimpa 26
24. Färna 25
25. Gös 23
26. Braxen 20
27. Rödspotta 17
28. Näbbgädda 16
28. Bäcköring 16
30. Berggylta 15
31. Sik 12
31. Storspigg 12
33. Oxsimpa 10
34. Faren 8
34. Mal 8
36. Bergstubb 6
37. Lerstubb 5
38. Sutare 4
38. Slätvar 4
38. Skarpsill 4
38. Id 4
42. Spegelkarp 3
42. Tånglake 3
42. Knorrhane 3
42. Femtömmad skärlånga 3
46. Piggvar 2
46. Randig sjökock 2
46. Fjällkarp 2
46. Taggmakrill 2
46. Tungevar 2
46. Sandkrypare 2
46. Tobiskung 2
53. Regnbåge 1
53. Småspigg 1
53. Röding 1
53. Tjockläppad multe 1
53. Större kantnål 1
53. Elritsa 1

1. Hasse 861 fiskar, 54 arter
(118ABB, 18GÄ, 34MÖ, 2STOR, 1RB, 91SKR, 133SNS, 6RÖDA, 5OX, 25TO, 2TÅ, 15RÖT, 2FEM, 47SA, 6FAR, 30BJ, 2BX, 14GR, 1SMÅ, 8FÄ, 44LÖ, 4FJK, 3SPE, 1TOK, 1SKARP, 19SILL, 86SST, 2SU, 4GÖS, 1RAND, 19SSM, 7BGY, 24STS, 8VIT, 13HÖ, 1RÖD, 1MAL, 4ÅL, 40FJÄ, 7SKÄR, 4NÄ, 2ID, 40MAK, 1SLÄT, 2KNOT, 2TAGG, 1SKAN, 2SNY, 2SKAR, 3BST, 1TVAR, 1BÄÖ, 1EL, 5LST, 2TOK, 1GRÅ, 6LA, 2SIK)

2. Adam 653 fiskar, 40 arter
(45ABB, 5GÄ, 10HÖ, 88SKR, 133SNS, 6RÖDA, 5OX, 1FEM, 13RÖT, 28TO, 10STOR, 32SST, 17GR, 14BJ, 50LÖ, 2BX, 1MAL, 1FAR, 2BJ, 9SSM, 35VIT, 1RAND, 6STS, 1TÅ, 2BGY, 2HÖ, 7GÖS, 11MÖ, 23ÅL, 3FÄ, 1MAL, 2PIGG, 3SLÄT, 23FJÄ, 1TVAR, 2SILL, 2MAK, 1KNOT, 3BST, 38GRÅ, 2SKÄR, 11LA)

3. Linus 99 fiskar, 16 arter
(10GÄ, 5NÄ, 11GÖS, 8FÄ, 14ABB, 10SA, 3BJ, 1BÄÖ, 4MAL, 2SU, 1SNS, 1TJO, 1HÖ, 2BX, 8MÖ, 10FJÄ, 3SKÄR, 1ÅL, 1GR)

4. Staffan 40 fiskar, 15 arter
(2HÖ, 2TO, 1BJ, 3MÖ, 1ÅL, 1ABB, 3GÄ, 1MAL, 2FÄ, 3LÖ, 1SSM, 1SKÄR, 1SNS, 1SKR, 2BGY, 5LA, 10SIK,)

5. Calle 69 fiskar, 13 arter
(1TO, 2FJÄ, 2RÖDA, 1SKR, 10LÖ, 2FÄ, 9BÄÖ, 1ÅL, 3MÖ, 3GÄ, 3BX, 26ABB, 2ID, 1GR, 3LA)

6. Thede 81 fiskar, 12 arter
(23ABB, 2GÄ, 4GR, 3BJ, 2SKR, 16FJÄ, 3VIT, 1TO, 2BÄÖ, 4BX, 4MÖ, 16SNS, 1LA)

7. Putte 47 fiskar, 6 arter
(1SKR, 30ABB, 10GÄ, 5MÖ, 1SA, 1SU)

8. Stina 24 fiskar, 7 arter
(2GÄ, 6BX, 1LÖ, 11ABB, 2LA, 2BÄÖ, 1TO)

9. Simon 90 fiskar, 5 arter
(2TO, 3GÄ, 83SILL, 1MAK, 1ABB)

10. Albin 43 fiskar, 5 arter
(1HÖ, 5SKR, 1TO, 20SILL, 6NÄ)

11. Pernilla 81 fiskar, 9 arter
(52ABB, 12MÖ, 2GÄ, 19STS, 5SKÄR, 2SSM, 1FJÄ, 1RÖDA, 1BX)

12. Sandra W 15 fiskar, 9 arter
(1BJ, 1MÖ, 3LÖ, 2SKÄR, 1SSM, 1STS, 1FJÄ, 1TO, 4BGY)

13. Peter 86 fiskar, 7 arter
(76ABB, 2FJÄ, 1NÄ, 2SKÄR, 1STS, 1BX, 1MÖ, 1GR)

14. Edvin 57 fiskar, 7 arter
(36ABB, 7MÖ, 5STS, 4SKÄR, 1NÄ, 1STS, 1BX, 1GR)

15. Pär 13 fiskar, 7 arter
(1FAR, 3GR, 1BX, 1LA, 3ABB, 4SILL, 11SA, 1MÖ)

16. Sanna 14 fiskar, 6 arter
(2ABB, 8LÖ, 1HÖ, 1SKÄR, 1TO, 1RÖDA)

17. Love 16 fiskar, 6 arter
(8ABB, 1BÄÖ, 1MÖ, 1BX, 1GR, 2BJ, 2FJÄ)

18. Vilmar 12 fiskar, 5 arter
(6ABB, 1GR, 2BJ, 2SNS, 2FJÄ)

19. Jennie 2 fiskar, 1 art
(2GÄ)

20. Birgitta 1 fisk, 1 art
(1GÄ)

21. Alvar 14 fiskar, 1 art
(14ABB)

22. Linda P 12 fisk, 1 art
(12SILL)

22. Zacke D 8 fiskar, 2 arter
(6SA, 2ABB)

24. Freddy 8 fiskar, 1 art
(8ABB)

25. Nova 6 fiskar, 2 arter
(3LÖ, 3ABB)

26. Richard 2 fiskar, 2 arter
(1NÄ, 1SKR)

26. Lillo 2 fiskar, 1 art
(2TO)

28. Zakk 1 fisk, 1 art

(1ABB)