Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fångster 2018

Deltagare och fångster 2018

1. Petter 1531 fiskar, 19 arter
135 GÄ, 699 ABB, 437 TO, 1KOL, 1 SKR, 40 MÖ, 16 FÄ, 2 LÖ, 35 STS, 27 SKÄR, 53 SSM, 1 TEJ, 12 GÖS, 5 BJ, 14 SU, 33 BX, 12 SA, 2 MAK

2. Hasse 1275 fiskar, 44 arter
7 SST, 5 LA, 6 GRÅ, 20 TO, 224 ABB, 102 MÖ, 7 GÄ, 7 ID, 2 PIGG, 63 SNS, 43 RÖDA, 36 SKR, 2 V, 109 BX, 2 GR, 7 ÅL, 212 SA, 33 SSM, 6 SVART, 11 BLÅ, 65 STS, 6 SKÄR, 20 SU, 5 BJ, 13 LÖ, 1 GÖS, 6 SOLA, 22 MAK, 1 BLEK, 15 GLY, 9 BGY, 8 RÖT, 11 BST, 2 PIR, 2 BRUN, 3 KNOT, 1 KNAGG, 6 TÅNGA, 5 TÅNG, 144 SILL, 1 TRUBB, 23 VIT, 3 RAND, 1 STAV

3. Adam 541 fiskar, 41 arter
11 RÖT, 15 HABB, 69 SNS, 11 RÖDA, 31 GLY, 43 TO, 11 LÅ, 12 MAK, 16 KNOT, 36 VIT, 7 ABB, 1 KLAR, 11 MÖ, 13 SA, 5 BX, 1 HÖ, 1 SKR, 30 BLÅ, 23 BGY, 15 TO, 26 SSM, 4 RAND, 5 STS, 1 GRÄS, 4 SILL, 87 FJÄ, 3 SOLA, 7 RB, 2 KNAGG, 3 BLEK, 18 GRÅ, 2 KUM, 5 LUBB, 3 KOL, 1 SJUS, 1 PIR, 1 SALPA, 2 BUGO, 2 LM, 1 MUNK, 1 STÖS

4. Andy 112 fiskar, 19 arter
9 RÖDA, 22 SNS, 6 SKR, 23 TO, 2 RÖT, 6 SOLA, 3 GLY, 9 BLÅ, 9 STS, 4 BGY, 1 BLEK, 2 SSM, 2 PIR, 4 MAK, 1 TRUBB, 4 FJÄ, 2 KNOT, 2 GÄ, 1 HABB

5. Arvid 339 fiskar, 25 arter
103 ABB, 28 ORNA, 18 KRPAP, 6 CADA, 13 GULSP, 2 KLIPP, 2 LÄ, 1 JUNK, 1 PEAWR, 1 SALPA, 1 MASCO, 7 ROBY, 4 BACO, 3 RÖPA, 1 SKR, 2 PIGG, 5 ID, 65 MÖ, 43 SA, 11 BX, 4 SU, 1 ÅL, 15 SOLA, 2 GÄ, 1 BÄR

6. HG 323 fiskar, 50 arter
3 WESA, 2 BRIGHT, 2 BLOU, 27 ORNA, 2 JUNK, 2 HAIRY, 9 KRPAP, 2 LÄ, 5 GULSP, 2 CADA, 2 MASCO, 2 KLIPP, 4 ROBY, 1 TRYCK, 1 RÖPA, 5 BACO, 21 SKR, 1 LERA, 6 RÖDA, 19 SNS, 4 RÖT, 2 GRÖN, 2 ID, 8 MÖ, 1 ABB, 3 GLY, 1 SKÄR, 10 BLÅ, 11 STS, 6 BGY, 61 MAK, 17 TO, 1 VIT, 12 SSM, 4 LÅ, 1 BRUN, 1 KNAGG, 1 NÄBB, 1 FJÄ, 18 SOLA, 6 SST, 4 LST, 1 KNOT, 1 RÖDBUK, 13 SPEP, 1 SILTET, 3 BRYCO, 9 MARKI, 1 TRIPO, 1 TRAHI

7. Vilmar 83 fiskar, 25 arter
9 ABB, 1 SKR, 1 MÖ, 2 MKANT, 1 SST, 1 SSM, 5 SOLA, 1 SU, 14 MAK, 25 GRÅ, 1 TO, 1 BLEK, 1 KNOT, 1 GLY, 4 KOL, 2 LUBB, 1 MKU, 1 KUM, 3 LÅ, 1 GULM, 1 JUNK, 1 DUSKI, 1 LÄ, 2 GÄ, 1 LA

8. Marcus 282 fiskar, 22 arter
27 SNS, 6 SKR, 3 GÄ, 10 TO, 2 VIT, 2 KOL, 2 GRÅ, 2 RÖDA, 5 RU, 1 GULD, 1 RÖT, 1 GULD, 1 RÖT, 2 STE, 63 EL, 2 ABB, 2 MÖ, 1 BÄÖ, 2 BÄR, 10 LÖ, 2 STÄM, 1 KLAR, 1 RB, 136 SOLA

9. Staffan 76 fiskar, 3 arter
58 ABB, 16 GÄ, 2 GÖS

10. Albin 182 fiskar, 21 arter
87 SILL, 16 SKR, 15 SNS, 8 RÖDA, 4 TO, 1 NÄ, 11 GRÅ, 1 RÖT, 6 TÅ, 1 GÄ, 9 ABB, 1 SST, 1 SJUS, 1 KLAR, 8 SA, 4 BX, 2 MÖ, 3 ID, 1 SSM, 1 ÅL, 1 TOK

11. Peter 55 fiskar, 13 arter
16 ABB, 1 MÖ, 1 SKR, 10 TO, 4 MAK, 5 GRÅ, 2 LAX, 1 BLÅ, 1 BLEK, 2 LUBB, 9 LÅ, 2 KUM, 1 LA

12. Alvar 16 fiskar, 12 arter
1 RB, 3 LUBB, 1 MULK, 1 KNOT, 1 KUM, 2 LÅ, 2 GRÅ, 1 GLY, 1 MUNK, 1 BUGO, 1 GULM, 1 SALPA

13. Patrik 143 fiskar, 19 arter + 1 hybrid*
1 PIGG, 3 RÖDA, 9 SST, 34 SVART, 28 SSM, 4 STS, 4 STOR, 1 SJUS, 2 MÖ-ID*, 7 SNS, 1 TO, 15 RÖT, 11 MÖ, 3 LÖ, 15 SOLA, 1 MKANT, 1 ID, 1 BLÅ, 1 BGY, 2 SKR

14. Pär E 54 fiskar, 5 arter
21 SKR, 12 SNS, 17 RÖDA, 3 TO, 1 ABB

15. Thede 30 fiskar, 11 arter
1 GÄ, 3 SOLA, 6 ABB, 4 BX, 1 ÅL, 3 LÅ, 3 KOL, 2 VIT, 3 LUBB, 1 KUM, 3 GRÅ

16. Melvin 100 fiskar, 18 arter
20 SILL, 5 SKR, 1 TO, 1 RÖT, 9 ABB, 1 BJ, 40 GRÅ, 2 GÄ, 8 SA, 1 BST, 2 SKÄR, 1 STS, 2 BX, 2 SU, 1 ID, 1 SSM, 1 STOR, 2 ÅL

17. Zackarias 74 fiskar, 7 arter
27 SA, 9 MÖ, 18 SU, 1 RU, 10 ABB, 3 GR, 6 LÖ

18. Edvin 51 fiskar, 14 arter
1 RÖT, 1 SSM, 2 RB, 15 ABB, 16 TO, 2 MAK, 6 GRÅ, 1 NÄ, 1 MKU, 1 KUM, 1 LUBB, 1 GLY, 2 KOL, 1 LÅ

19. Love 43 fiskar, 9 arter
3 BLEK, 21 GRÅ, 12 MAK, 2 LÅ, 1 GLY, 1 BUGO, 1 STÖS, 1 SVRU, 1 GÄ

20. Sanna 19 fiskar, 7 arter
7 GRÅ, 3 LÅ, 1 TO, 1 VIT, 1 KOL, 4 MAK, 2 BLEK

21. Christian 27 fiskar, 4 arter
8 GÄ, 8 SU, 5 MÖ, 6 SA

22. Sandra W 1 fisk, 1 art
1 GÄ

23. Linda 25 fiskar, 5 arter
7 SILL, 5 SKR, 2 RÖT, 10 GRÅ, 1 SA

24. Calle 19 fiskar, 5 arter
2 ID, 10 GÄ, 5 ABB, 1 MÖ, 1 SA

25. Pernilla 14 fiskar, 6 arter
2 BLEK, 2 LUBB, 6 LÅ, 2 GLY, 1 GRÅ, 1 VIT

26. Viola 24 fiskar, 4 arter
1 BX, 12 BJ, 5 MÖ, 6 ABB

27. Edit 24 fiskar, 7 arter
1 ABB, 1 MÖ, 2 MAK, 16 GRÅ, 2 BLEK, 1 GLY, 1 STÖS

28. Jakob 13 fiskar, 4 arter
7 ABB, 4 MÖ, 1 GÄ, 1 SU

29. Freddy 1 fisk, 1 art
1 LA

29. Hilda 19 fiskar, 4 arter
1 MÖ, 12 GRÅ, 1 SA, 5 SILL

31. Eskil 5 fiskar, 4 arter
1 BX, 1 BJ, 1 MÖ, 2 ABB

32. Linda-Marie 4 fiskar, 2 arter
3 MÖ, 1 GÄ

33. Maria 3 fiskar, 2 arter
2 BJ, 1 ABB

34. Ola 1 fisk, 1 art
1 GÄ

35. Idun 1 fisk, 1 art
1 MÖ

35. Birgitta 1 fisk, 1 art
1 ABB

35. Stefan 1 fisk, 1 art
1 ABB

Antal per art:

1. Abborre 1193
2. Torsk 602
3. Sarv 332
4. Mört 276
5. Sill 267
6. Sandskädda 234
7. Solabborre 207
8. Gädda 197
9. Gråsej 175
10. Braxen 170
11. Svart smörbult 158
12. Makrill 139
13. Stensnultra 130
14. Skrubbskädda 123
15. Rödspotta 99
16. Fjärsing 92
17. Sutare 68
18. Vitling 66
19. Elritsa 63
20. Blågylta 62
21. Glyskolja 59
22. Långa 46
23. Rötsimpa 45
24. Berggylta 43
25. Svartmunnad smörbult 40
26. Skärsnultra 36
27. Löja 34
28. Sandstubb 30
29. Björkna 26
30. Knot 24
31. Id 21
32. Lubb 18
33. Havsabborre 16
33. Kolja 16
33. Färna 16
33. Bleka 16
37. Gös 15
38. Ål 12
38. Bergstubb 12
40. Lake 8
40. Kummel 8
42. Randig sjökock 7
43. Knaggrocka 6
43. Tångsnälla 6
43. Sjustrålig smörbult 6
43. Tånglake 6
43. Regnbåge 6
48. Tångspigg 5
48. Ruda 5
48. Piggvar 5
48. Pirål 5
52. Brunsnultra 3
52. Klarbult 3
52. Näbbgädda 3
52. Mindre kantnål 3
56. Gärs 2
56. Vimma 2
56. Lax 2
56. Mindre kungsfisk 2
56. Grönling 2
56. Storspigg 2
56. Stäm 2
56. Bäckröding 2
56. Stensimpa 2
56. Trubblångebarn 2
66. Guldfisk 1
66. Lerskädda 1
66. Bäcköring 1
66. Havsöring 1
66. Tobiskung 1
66. Tejstefisk 1
66. Lerstubb 1
66. Grässnultra 1
66. Större havsnål 1
66. Marulk 1

5259 fiskar i norden.

* 2 hybrider mört-id

Utomskandinaviska fångster.

1. Ornate wrasse 55
2. Kretensisk papegojfisk 27
3. Guldsparid 18
4. Speckled piraya 13
5. Rockpool blenny 11
6. Markiana nigripinnis 9
6. Blacktail comber 9
8. Canary damselfish 8
9. Läppmulte 7
10. Rödpagell 4
10. Klippsmörbult 4
10. Bucchich´s smörbult 4
10. Junkergirella 4
14. Salpa 3
14. Bryconops melanurus 3
14. Madeiran scorpionfish 3
14. West african goatfish 3
14. Större smörbult 3
19. Munkfisk 2
19. Guldmulte 2
19. Bright glasseye 2
19. Bluespotted grouper 2
19. Hairy blenny 2
24. Rödbukspiraya 1
24. Silvertetra 1
24. Triportheus venezuelensis 1
24. Trahira 1
24. East atlantic peacock wrasse 1
24. Grå tryckarfisk 1
24. Svartstjärtad havsruda 1
24. Dusky grouper 1

totalt 5468 fiskar och 105 arter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar