Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fångster 2016

Deltagare och fångster 2016

1. Hasse 1234 fiskar, 65 arter
48RÖT, 47ABB, 1RÖD, 39GLY, 125SNS, 60GRÅ, 4PADD, 118VIT, 6VIL, 111TO, 68SSM, 111STS, 3RAND, 9KNOT, 27SILL, 8MAK, 1KLO, 1TÅ, 11LA, 7GR, 7SST, 1SJU, 55MÖ, 6FÄ, 30BX, 7ID, 7STÄM, 4LERA, 22SKÄR, 11BJ, 2GÄ, 1ASP, 3NO, 9LÖ, 4SVART, 3LST, 14BST, 1TUNG, 3TÅNG,  65RÖDA, 25EL, 5BÄÖ, 26SKR, 1BLEK, 32BLÅ, 47BGY, 1MKU, 1PIGG, 2GÖS, 2GRÖN, 4HÖ, 6NÄ, 1ÅL, 4KRÖ, 2PAJ, 2FJÄ, 6SA, 3GRÄS, 4SKAN, 1GRÄ, 2TÅNGA, 1SMÅ, 1RU, 1V, 1PIR.

2. Adam 542 fiskar, 54 arter
33GLY, 60TO, 6PADD, 61VIT, 64SNS, 1LAX, 4GÄ, 3HÖ, 23SSM, 7SKR, 4RAND, 2VIL, 7RÖT, 1PIR, 1SJU, 24NO, 27ABB, 4GR, 21MÖ, 1ASP, 4SILL, 1TÅ, 2SST, 27RÖDA, 5KNOT, 2PIGG, 3GÖS, 1FEN, 10FJÄ, 4GRÅ, 2TOK, 2PAJ, 5LÅ, 28BGY, 48MAK, 2NI, 1SKU, 15BLÅ, 4BLEK, 2LUBB, 1BLÅK, 2SKÄR, 4STS, 1KLO, 1GRÄ, 3TÅNGA, 1SKAN, 1TÅNG, 2TAGG, 1NÄ, 2BRUN, 1TUNG, 3OX, 7LA,

3. Petter 1072 fiskar, 14 arter
83GÖS, 124GÄ, 235ABB, 2LA, 4BÄÖ, 1MÖ, 173TO, 10LÖ, 328SKÄR, 73SSM, 4SST, 11TEJ, 32STS, 2FÄ,

4. Arvid 1275 fiskar, 62 arter
34SEMA, 4LAPP, 1BUB, 2SLICK, 1BLAME, 7CRACK, 3FROBY, 9HAIRY, 1GRYBY, 2DOPP, 10NIDUF, 2SCORP, 12MOJA, 97SNS, 18GLY, 39TO, 458ABB, 70MÖ, 7GÄ, 31SKR, 5RÖT, 3SJU, 1OX, 8EL, 83STS, 8SKÄR, 5GRÄS, 19BLÅ, 10BGY, 2TÅNG, 6SJS, 16BST, 3SST, 6SSM, 1TÅ, 17GRÅ, 21RU, 8GULD, 40RÖDA, 1LST, 1SKAN, 24KNOT, 1PIGG, 2FJÄ, 1FÄ, 1GRÖN, 68GÖS, 3FEN, 28VIT, 10HARR, 48MAK, 2NÄ, 1RAND, 4BRUN, 1HATT, 1MKU, 2STE, 1LÅ, 1SILL,2LA, 2GR

5. Andy 322 fiskar, 66 arter
5VIL, 1PADD, 55TO, 24VIT, 30GLY, 10GRÅ, 4GÄ, 16SSM, 7SNS, 7SKR, 2RAND, 6RÖT, 2SJU, 11STS, 2SILL, 1STOR, 3ASP, 1NO, 1ABB, 1LERA, 1BLEK, 3BLÅ, 1SKAN, 3TÅNG, 4SST, 2LST, 2LÖ, 1SLÄT, 1PIGG, 1NÄ, 1SJS, 1TÅ, 1MÖ, 1RB, 1KRÖD, 2LA, 5EL, 2BGY, 17MAK, 2FJÄ, 1SMÅ, 1TÅNGA, 2BST, 1SKÄR, 3TAGG, 1KNAG, 2LÅ, 15RÖDA, 20RU, 1GULD, 1SLEND, 1SUCK, 4MONO, 1AMBO, 2COMO, 2CHEEK, 1MANG, 1LOTHR, 2WIII, 1PUFF, 1SLAM, 8BALD, 1LONG, 2LATER, 1PINK, 2SHOW

6. Marcus 363 fiskar, 64 arter
1PADD, 22GLY, 4GRÅ, 62TO, 25VIT, 2PIR, 2SILL, 2RAND, 2KNOT, 6VIL, 3BLEK, 4SNS, 4GÄ, 6ABB, 5LA, 1STOR, 3GR, 7MÖ, 5LÖ, 1ASP, 5RÖT, 1LERA, 3SSM, 13STS, 5BGY, 1SJU, 1TÅNG, 5RB, 12KRÖD, 58EL, 1SIK, 4BLÅ, 3SKR, 4MAK, 1BON, 13RÖDA, 2FEN, 6DELA, 1ARGUS, 1SUCK, 1FLORA, 3MONO, 1FOAT, 1LATTI, 1SIMON, 11COMO, 1YELL, 5CHEEK, 1BRED, 1LOGR, 1PEAR, 1SHAM, 2NÄSIL, 1PUFF, 2SLAM, 1BLUE, 12BALD, 1BUFFON, 2JATER, 1BEYE, 2PINK, 1BLACK, 2SHOW, 1GEBAR,

7. Patrik 640 fiskar, 53 arter
17ABB, 2SILL, 14RÖDA, 36SST, 29SKR, 1SJU, 1ID, 4BX, 16MÖ, 2STÄM, 2LÖ, 9RÖT, 8EL, 1GÖS, 26SSM, 1SJS, 1HÖ, 3TEJ, 1TUNG, 1PIGG, 285RU, 6GULD, 6FÄ, 1TOK, 3SNS, 1LERA, 13TO, 16SA, 35SVART, 3SIK, 2BGY, 2BLÅ, 11FJÄ, 12GLY, 3KNOT, 14MAK, 5PAJ, 16GRÅ, 3STS, 6VIT, 3SKÄR, 2STE, 10SU, 2RAND, 2PIR, 1TÅNG, 1SKAN, 1TÅNGA,1STÖR, 1KLO, 1SKARP,

8. Staffan 12 fiskar, 7 arter
1HÖ, 1NO, 1GR, 1NI, 3ABB, 2GÖS, 3GÄ,

9. Vilmar 69 fiskar, 17 arter
2LA, 5SILL, 1BX, 1MÖ, 2BÄÖ, 4TO, 1RÖT, 8BLÅ, 14MAK, 2KNOT, 3GLY, 1BGY, 6SKÄR, 2LÅ, 1GRÄS, 13STS, 2BERG,

10. Simon 5 fiskar, 4 arter
2ABB, 1GÄ, 1ROFS, 1SPJU

11. Love 27 fiskar, 12 arter
2SILL, 2MÖ, 6BLÅ, 1LÅ, 1BGY, 1KNOT, 4BLEK, 6MAK, 1GLAS, 1STS, 1SSM, 1LA

12. Sanna 19 fiskar, 11 arter
1FEN, 2KNOT, 2VIT, 5MAK, 1BLÅK, 1GRÅ, 1BLÅ, 1KOL, 1LÅ, 3GLY, 1SKR,

13. Calle 42 fiskar, 8 arter
2HÖ, 3SNS, 3SKR, 19ID, 10SA, 3ABB, 1MÖ, 1MAK,

14. Peter 9 fiskar, 4 arter
4ABB, 3HÖ, 1LAX, 1OX

15. Christian 1 fisk, 1 art
1GÄ

16. Ola 13 fiskar, 6 arter
2HÖ, 3RÖT, 4GÄ, 1NÄ, 1GÖS, 2ABB

17. Thede 14 fiskar, 9 arter
2MÖ, 1BX, 1SNS, 1BGY, 1RÖDA, 1BLEK, 1GLY, 5BLÅK, 1MAK

18. Edit 16 fiskar, 11 arter
2LA, 1SILL, 1BX, 1TO, 1GLY, 1BGY, 1BLÅ, 1MAK, 1BLEK, 5STS, 1SKÄR,

19. Albin 28 fiskar, 4 arter
21SILL, 1HÖ, 5ABB, 1KUST,

20. Kristoffer 1 fisk 1 art
1FÄ

21. Birgitta 1 fisk, 1 art
1ABB

22. Linus 9 fiskar, 7 arter
2BGY, 2SNS, 1STS, 1TO, 1GRÅ, 1KNOT, 1FÄ

21. Edvin 6 fiskar, 4 arter
3NÄ, 1SKR, 1HÖ, 1BÄÖ

22. Stina 5 fiskar, 4 arter
1SKR, 1SNS, 1ID, 2SA

23. Idun 4 fiskar, 3 arter
1SKR, 1MÖ, 2SA,

24. Melvin 2 fiskar, 2 arter
1SILL, 1BÄÖ

25. Viola 3 fiskar, 2 arter
2MÖ, 1ABB

25. Nova 3 fiskar, 3 arter
1SNS, 1SA, 1ABB

27. Alvar 1 fisk, 1 art
1NÄ

28. Pär 1 fisk, 1 art
1ABB

28. Stefan 1 fisk, 1 art
1MÖ

Antal per art
1. Abborre 814
2. Torsk 389
3. Skärsnultra 371
4. Ruda 327
5. Sandskädda 306
6. Stensnultra 277
7. Vitling 254
8. Svart smörbult 216
9. Mört 181
10. Rödspätta 175
11. Glyskolja 162
12. Gös 161
13. Makrill 158
14. Gädda 154
15. Gråsej 112
16. Skrubbskädda 108
17. Elritsa 104
18. Berggylta 100
19. Blågylta 91
20. Rötsimpa 84
21. Sill 68
22. Sandstubb 56
23. Knot 49
24. Braxen 39
24. Svartmunnad smörbult 39
26. Sarv 37
27. Lake 34
28. Bergstubb 32
29. Nors 29
30. Id 28
30. Löja 28
32. Fjärsing 27
33. Vitlinglyra 19
34. Havsöring 18
35. Kanadaröding 17
35. Färna 17
35. Gärs 17
38. Guldfisk 15
38. Näbbgädda 15
38. Bleka 15
41. Tejstefisk 14
41. Randig sjökock 14
43. Bäcköring 13
44. Paddtorsk 12
44. Långa 12
46. Björkna 11
46. Tångspigg 11
48. Harr 10
48. Sutare 10
50. Pigghaj 9
50. Grässnultra 9
50. Stäm 9
50. Sjurygg 9
54. Större kantnål 8
54. Sjustrålig smörbult 8
56. Tångsnälla 7
56. Fenknot 7
56. Blåkäxa 7
56. Lerskädda 7
60. Regnbåge 6
60. Brunsnultra 6
60. Pirål 6
60. Lerstubb 6
60. Piggvar 6
65. Asp 5
65. Oxsimpa 5
65. Taggmakrill 5
68. Stensimpa 4
68. Sik 4
68. Tånglake 4
71. Klorocka 3
71. Tobiskung 3
71. Tunga 3
71. Grönling 3
71. Nissöga 3
76. Bergskädda 2
76. Storspigg 2
76. Småspigg 2
76. Gräskarp 2
76. Lax 2
76. Lubb 2
76. Mindre kungsfisk 2
83. Större kungsfisk 1
84. Ål 1
84. Vimma 1
84. Havskatt 1
84. Slätvar 1
84. Knaggrocka 1
84. Bonito 1
84. Glasvar 1
84. Skarpsill 1
84. Röding 1
84. Vit stör 1
84. Kolja 1
84. Kusttobis 1

Utanför Norden
1. Sergeant major 34
2. Bald glassy 20
3. Common bluestripe snapper 13
4. Yellowfin mojarra 12
5. Night sergeant 10
6. Hairy blenny 9
7. Crevalle jack 7
7. Monograme monocle bream 7
7. Whitecheek monocle bream 7
10. Delagoa threadfin bream 6
11. Slender threadfin bream 5
12. Lane snapper 4
12. Shadow goby 4
14. Pinkbelly wrasse 3
14. Slamkrypare 3
14. Frillfin goby 3
17. Slippery dick 2
17. Largescale terapon 2
17. Terapon jarbua 2
17. Whipfin silver biddy 2
17. Näbbsill 2
17. Live sharksucker 2
17. Lunartail puffer 2
24. Immaculate puffer 1
24. Longtooth grouper 1
24. Mangrove red snapper 1
24. Longspined glas perchlet 1
24. Ambiona cardinalfish 1
24. Spotted scorpionfish 1
24. Graysby 1
24. Dog snapper 1
24. Bermuda sea chub 1
24. Spjutrocka 1
24. Round fantail stingray 1

5750 fiskar totalt 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar