Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

Fångster 2017

Deltagare och fångster 2017

1. Hasse 974 fiskar, 69 arter
142ABB, 6BX, 37RÖT, 69SNS, 76TO, 33GRÅ, 27SKR, 1HORN, 5ID, 14MÖ, 6STÄM, 7GR, 1LERA, 57GLY, 2BLEK, 1HATT, 14SILL, 15SVART, 85STS, 1OX, 67SSM, 2TÅ, 3STOR, 1KLAR, 24EL, 3LÅ, 9KNOT, 8BGY, 36BLÅ, 9FJÄ, 8SJUS, 8RÖDA, 2GÖS, 2GÄ, 4NI, 13SA, 5FJK, 3FÄ, 2NÄ, 25SKÄR, 18SST, 1TUNG, 5LÖ, 10SIK, 3BJ, 2KOL, 1PADD, 10MAK, 35VIT, 3ÅL, 1VIL, 2LUBB, 3BKÄX, 1HABB, 1SKAN, 9NO, 5GRÄS, 4BST, 2LST, 1SIKL, 1HÖ, 1CHAN, 1HUE, 5IBAR, 1ÖSTMO, 6BASS, 1SOLA, 8LA

2. Petter 1102 fiskar, 23 arter
42GÄ, 11FÄ, 3NÄ, 85ABB, 178MÖ, 97LÖ, 40GÖS, 20SA, 145TO, 1HÖ, 1ID, 1MAK, 2ÅL, 22VIT, 85GRÅ, 145SKÄR, 18STS, 44SSM, 16TEJ, 3SU, 3SST, 74BX, 39BJ

3. Adam 581 fiskar, 46 arter
9HÖ, 1DENTEX, 3CADA, 95SILL, 5SKRIFT, 12ORNA, 3ÖDLE, 22RÖT, 13SNS, 41TO, 1PAJ, 2LÅ, 8SKR, 1SKAN, 6MÖ, 2V, 1FJÄ, 33SNS, 13MAK, 33VIT, 1KNOT, 34GRÅ, 4NÄ, 9BGY, 1LEO, 1PADD, 5BLÅ, 8STS, 4RAND, 1MKU, 5LUBB, 1HÅK, 4BKÄX, 1SIKL, 1LAX, 1HABB, 2BX, 2ABB, 1OX, 1ID, 2PIR, 10SSM, 10GLY, 1BLEK, 2SKÄR, 2LA

4. Staffan 85 fiskar, 11 arter
22ABB, 22GÄ, 2SNS, 18GÖS, 1RÖT, 2TO, 1FJK, 3MÖ, 1BX, 3LÖ, 10NO

5. Arvid 313 fiskar, 38 arter
3ID, 4STÄM, 25MÖ, 7SR, 2BASS, 2OX, 10SKR, 30SNS,13RÖDA, 6SSM, 24SST, 18VIT, 30KNOT, 2TEJ, 2SA, 10SMÅ, 1STOR, 4TO, 6SVART, 40BJ, 5LÖ, 1GR, 8ABB, 7STS, 2SKÄR, 1RÖT, 4BX, 1GÄ, 1ÅL, 2GÖS, 1SIKL, 19FJÄ, 3FEN, 1MAK, 1BASS, 5SOLA, 1CHAN, 11IBAR

6. HG 284 fiskar, 36 arter
13SNS, 56SKR, 24VIT, 8RÖDA, 8SST, 2TEJ, 2SA, 10BJ, 5MÖ, 1SMÅ, 21SSM, 6SVART, 11ABB, 1GR, 11LÖ, 9SKÄR, 13STS, 4STOR, 1BÄR, 1FAR, 3BX, 8TO, 19GRÅ, 7RÖT, 1FEN, 1TUNG, 14FJÄ, 13KNOT, 2PÅFÅ, 2ROBY, 1SALP, 1BACO, 1MAK, 1LST, 1BST, 1SJUS

7. Marcus 115 fiskar, 30 arter
2HÖ, 11SNS, 3SKR, 6SST, 2VIT, 1RÖDA, 7SSM, 7STOR, 1SMÅ, 1ABB, 6SILL, 1GR, 2MÖ, 2STS, 1HOR, 1GÄ, 3SA, 1TOK, 1HABB, 2NÄ, 2LA, 11TO, 1FJÄ, 13SU, 2FJK, 6MAK, 2GLY, 1RÖT, 2BLEK, 3BLÅ, 1SKÄR

8. Albin 128 fiskar, 26 arter
14SKR, 38SILL, 3RÖT, 9NÄ, 1HÖ, 1ID, 1SA, 1FJK, 11ABB, 15TO, 3BGY, 2BLÅ, 1GRÅ, 2GLY, 1PADD, 2VIT, 7SSM, 2SNS, 5MAK, 1BST, 1LST, 13SVART, 2GR, 3NO, 1BJ, 1BX, 1KUST

9. Patrik 120 fiskar, 29 arter
4SST, 4RÖDA, 4RÖT, 1HÖ, 5SSM, 3SKR, 1STOR, 1LST, 3FÄ, 3SNS, 17VIT, 11MAK, 2STS, 2SVART, 2DVÄRG, 26RU, 3GULD, 10MÖ, 1ABB, 1ID, 1SIKL, 2EL, 3TO, 1KNOT, 3GLY, 3GRÅ, 1LÅ, 1SPETS, 1VIL

10. Andy 118 fiskar, 23 arter
9SSM, 10SNS, 3KNOT, 3RÖDA, 2SKR, 1SST, 2ABB, 1SKÄR, 4SU, 37TO, 4STS, 6GLY, 2PADD, 11MAK, 5VIT, 4RÖT, 4BLÅ, 1GRÅ, 2FJÄ, 1FJK, 4GR, 1KOL, 1LA,

11. Christian 31 fiskar, 6 arter
3SA, 1SU, 22GÄ, 3ABB, 1LÖ, 1MÖ

12. Peter 29 fiskar, 12 arter
5TO, 2LAX, 7SILL, 1NÄ, 1INÖ, 5RÖDA, 1SKR, 1SNS, 1KNOT, 1FJÄ, 2VIT, 2SSM,

13. Pär 50 fiskar, 3 arter
2GÖS, 4GÄ, 44ABB

14. Calle 18 fiskar, 8 arter
5CADA, 3ORNA, 1BLÅS, 2NÄ, 3ID, 1HÖ, 3FJÄ

15. Vilmar 34 fiskar, 10 arter
7ORNA, 1CADA, 2GÄ, 15SILL, 2MÖ, 1ABB, 2GR, 1BX, 1ÅL, 2LA

16. Thede 37 fiskar, 7 arter
1SKRIFT, 11ABB, 8MÖ, 10GR, 5BX, 1LÖ, 1GÄ

17. Edvin 13 fiskar, 8 arter
2TO, 2SKR, 1ABB, 1GRÄS, 1STS, 2RÖDA, 2VIT, 2SILL

18. Jakob 32 fiskar, 5 arter
6ABB, 5MÖ, 8BX, 12GR, 1GÖS

19. Melvin 20 fiskar, 5 arter
3SA, 2NO, 12SVART, 2ABB, 1MÖ

20. Viola 2 fiskar, 1 art
2STOR

21. Ola 6 fiskar, 4 arter
1GR, 3ABB, 1MÖ, 1GÄ

22. Eskil 1 fisk, 1 art
1STOR

23. Linda 4 fiskar, 1 art
4SVART

24. Linda-Marie 1 fisk, 1 art
1IBAR

25. Hilda 5 fiskar, 2 arter
1SA, 4SVART

26. Love 3 fiskar, 2 arter
2ORNA, 1SILL

27. Edit 2 fiskar, 1 art
2ORNA

28. Alvar 5 fiskar, 1 art
5ABB

28. Freja 1 fisk, 1 art
1SKR

30. Sanna 1 fisk, 1 art
1ORNA

31. Zakk 1 fisk, 1 art
1ABB

31. Birgitta 1 fisk, 1 art
1ABB


Antal per art
1. Torsk 369
2. Abborre 363
3. Mört 261
4. Skärsnultra 185
5. Sandskädda 182
6. Svart smörbult 179
7. Sill 178
8. Gråsej 176
9. Vitling 162
10. Stensnultra 140
11. Skrubbskädda 127
12. Löja 123
13. Braxen 105
14. Gädda 98
15. Björkna 93
16. Rötsimpa 84
17. Glyskolja 80
18. Svartmunnad smörbult 72
19. Knot 60
20. Makrill 59
21. Sarv 56
22. Gös 55
23. Rödspätta 54
24. Fjärsing 50
24. Blågylta 50
26. Gärs 41
27. Sandstubb 36
28. Sandstubb 28
29. Ornate wrasse 27
30. Elritsa 26
30. Ruda 26
32. Nors 24
33. Näbbgädda 23
34. Sutare 21
35. Tejstefisk 20
36. Storspigg 19
37. Färna 17
37. Berggylta 17
37. Iberisk barb 17
40. Havsöring 16
41. Lake 14
42. Id 12
42. Småspigg 12
44. Stäm 10
44. Sik 10
44. Fjällkarp 10
47. Sjustrålig smörbult 9
47. Canary damsel 9
47. Stormunnad öringabborre 9
50. Lubb 7
50. Silverruda 7
50. Blåkäxa 7
50. Bleka 7
50. Ål 7
55. Skriftabborre 6
55. Långa 6
55. Grässnultra 6
55. Bergstubb 6
55. Oxsimpa 6
55. Solabborre 6
61. Paddtorsk 5
61. Lerstubb 5
63. Siklöja 4
63. Nissöga 4
63. Fenknot 4
63. Randig sjökock 4
67. Atlantisk ödlefisk 3
67. Id 3
67. Guldfisk 3
67. Havsabborre 3
67. Lax 3
67. Kolja 3
73. Tunga 2
73. Pirål 2
73. Tånglake 2
73. Chanchito 2
73. Större kantnål 2
73. Påfågelgirella 2
73. Rockpool blenny 2
73. Vimma 2
73. Vitlinglyra 2
73. Hornsimpa 2
73. Dvärgmal 2
84. Salpa 1
84. Blacktail comber 1
84. Tandbraxen 1
84. Blåsfisk 1
84. Insjööring 1
84. Kusttobis 1
84. Tobiskung 1
84. Storhuvudmulte 1
84. Lerskädda 1
84. Havskatt 1
84. Klarbult 1
84. Blågylta 1
84. Faren 1
84. Bäckröding 1
84. Pigghaj 1
84. Mindre kungsfisk 1
84. Håkärring 1
84. Östlig moskitfisk 1
84. Spetsstjärtad smörbult 1
84. Leopardbult 1Totalt: 3971 fiskar och 101 arter.

Uppdaterad 2017-12-21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar