Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

onsdag 28 november 2018

Släpande rapporter!

På grund av extrem lathet har jag inte fått in en del fiskpass, så här kommer en samlade rapport.


Grekland

Vilmar  50p :
1  guldmulte (Liza aurata), 1 junkergirella (Coris julis), 1 dusky grouper 37,2 gr 15,8cm Ny art+DLR (Epinehelus marginatus), 1 läppmulte (Mugil labeo)

Love 78p :
1 Bucchich's goby ( Gobius bucchichi) Ny art, 1 större smörbult 51,4gr 16cm (Gobius cobitis) Ny art + DLR , 1 svartstjärtad havsruda (Diplodus annularis)

Alvar 75p :
1 munkfisk (Chromis chromis) Ny art, 1 Bucchich's goby ( Gobius bucchichi) 8,2cm 5,1gr (DLR) , 1 guldmulte, 1 salpa (sarpa salpa)

Adam 104p :
3 salpa  (sarpa salpa) 29 gr, 12 cm (ligarekord vikt och tangerat längdrekord), 1 munkfisk, 2 läppmulte, 2 Bucchich´s goby, 1 större smörbult

Edit 3p :
1 större smörbult

Poängsystem för nya fiskar:

Bucchich's goby (BUGO) 3p 7cm=10p +15p/cm

Större smörbult (STÖS) 3p 14cm=10p +10p/cm

Munkfisk (MUNK) 5p 12cm=10p +5p/cm

Dusky grouper (DUSKI) 5p 5hg=10p + 2p/hg till 3kg därefter +5p/hg
Alvar med Bucchich's goby DLR

Love med  Bucchich's goby

Alvar med munkfisk, ny art

Love med större smörbult, ny art på ligan och DLR

Vilmar med junkergirella

Vilmar med dusky grouper ny art och DLR

Edit med större smörbult

Alvar med salpa

Love med svartstjärtad havsruda ny art 

Vilmar med läppmulte

Vilmar med guldmulte


Gäddfiske i Nissan 

Vilmar och Love har slagit till med personbästa på gädda och därmed även största fiskar hittills. Gäddorna togs på bottenmete med hel sill.

Love gädda 4,2 kg 93 cm pb

Vilmar 7,3kg 100 cm pb
Vilmar 2,6 kg

Adam 2 vitling 1 abborre

Poäng: Vilmar 191 p     Love 42 p    Adam 3 p


Lakfiske i Nissan:

Vilmar 1 lake 0,7 kg 24 p
Freddy 1 lake 1,2 kg 34 pLove och Freddy klättrar lite i tabellen, annars inga större förändringar.

----E Adam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar