Jakten på ligaguldet är i full gång!

Jakten på ligaguldet är i full gång!

måndag 31 december 2012

Förändringar i poängsystemet inför 2013


Inför varje nytt år så ändrar vi lite i poängsystemet för att det ska vara så rättvist som möjligt och dessutom så rimligt som möjligt.

Till 2013 har jag och Adam lagt in följande mindre förändringar i poängsystemet.

Abborre  Vi tycker att en 4 hekto tung abborre är en riktigt fin fisk i vissa vatten och en fisk som barn ibland lyckas fånga. Den är bara värd 5p idag och därför höjer vi en sådan från 5p till 10p och därmed blir också alla större abborrar fem poäng mer värda. En 3 hektos blir nu värd mer än tidigare och är värd 2p istället för 1p.

Bleka  är bara värd 10p för en 1kilos, detta är en fin och ovanlig fisk på de flesta platser i Sverige och därför höjs poängen till 20p för en 1kilos. Det ändras också från 1p per hekto till 2p per hekto för fiskar över kilot.

Faren, Oxsimpa, Knot  tre arter som inte fångsts så många av på ligan (47 knot, 33 oxsimpa och 25 faren) grundpoängen ändras från 5p till 8p.

Id, Färna  Ett tillägg på dessa arter är att man får +10 per hekto då de väger över 2kg.

Harr  grundpoängen ändras från 3p i grundpoäng till 5p.

Stensimpa, Bergsimpa  Helt nytt poängsystem för dessa. Vi höjer deras poäng från 5p till 10p i grundpoäng. Vi ändrar också gränserna för att få mer poäng från 8cm till 6cm. En sex cm lång fisk av dessa arter är nu värd 15p och sen är det +5p/cm.

Sjustrålig smörbult  En liten ändring på gränsen för att få mer poäng än grunden här. Från 6cm till 5cm.

Taggmakrill  Höjs rejält från 5p i grund och 2hg=10p + 20p/hg. Till 10p i grundpoäng och 2hg=20p +20p/hg

Skrubbskädda  Denna art har minskat lite i antal fast än vi fångat många fler plattfiskar på sistone. Vi höjer därför poängen för de lite större skrubborna. De är nu värda 15 poäng extra per hekto från och med 4hg istället för 10p per hekto.

Sandskädda  Denna fisken har ökat markant på fiskeligan, bara under 2012 har 1030 sandskäddor landats på ligan. Därför sänks grundpoängen från 2p till 1p. Däremot höjs poängen för stora sandskäddor eftersom det verkar som att medelvikten minskat samtidigt. En 3hektos är nu värd 20p istället för 10 och över det är det 20p extra per hekto.

Rödspotta  Höjs från 5p till 8p i grundpoäng och den höjs också till 3hg=20p + 10p/hg.

Femtömmad skärlånga  Ovanlig fångst med endast fyra fiskar på ligan. Höjs från 15p i grund till 20p. Som en följd höjs också poängsättningen på denna art från 15cm=20p + 5p/cm till 15cm=30p +10p/cm.

Paddtorsk  också en väldigt ovanlig fångst på ligan med endast tre fiskar på 18år. Grundpoängen höjs från 15p till 20p.

Knaggrocka  Gränsen för att få mer än grundpoängen sänks till 5hekto. 5hg=40p + 2p/hg.

Pigghaj  Vi stryker 1kg=30p då det inte fyller någon funktion.

Några fiskarter som tidigare fångats i litet antal utomlands har ingen poängsättning t.ex. Segelfisk. Vi avvaktar fortfarande poängsättning på dessa och sätter poäng på dessa i det falla att de dyker upp igen på ligan.

/Hasse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar